La Fundació UAB

Històric de contractacions

El catàleg històric del perfil del contractant permet consultar licitacions, formalitzacions de contracte i adjudicacions dels darrers anys, fins al 30 de juny de 2015.

Per veure les publicacions a partir del dia 1 de juliol de 2015 cal anar a la Plataforma de Contractació de la Generalitat de Catalunya

Informació de les licitacions i de les adjudicacions d'acord amb el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

Contracte d'obres per la reforma de l'edifici UAB-Casa Convalescència de la Fundació UAB

Data límit de presentació: 12/06/2014 14:00
Resum informatiu: Annex 1 al PPT. Annex 2 al PPT.
Resum informatiu (doc): Anunci i Resolució d'Inici Obres Casa Convalescència FUAB 
Plec de clàusules administratives: PCA Obres Casa Convalescència 
Plec de prescripcions tècniques: PPT Obres Casa Convalescència

Contracte d'obres per a la construcció de la secretaria i remodelació d'espais docents del Centre Educatiu Privat de la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona

Data límit de presentació: 10/06/2014 14:00
Resum informatiu: Annex 1 del PPT. Annex 2 del PPT.
Resum informatiu (doc): Anunci i Resolució d'Inici Obres Secretaria CEP FUAB 
Plec de clàusules administratives: PCA Secretaria CEP FUAB 
Plec de prescripcions tècniques: PPT Secretaria CEP FUAB 

Contracte de serveis de neteja dels edificis UAB-Casa Convalescència i Campus Eixample

Data límit de presentació: 07/02/2014 14:00
Resum informatiu (doc): Anunci licitació i resol. inici contr. serveis neteja edificis UAB-Casa Convalescència i C. Eixample 
Plec de clàusules administratives: PCA Neteja Casa Convalescència i Campus Eixample 2013 
Plec de prescripcions tècniques: PPT Neteja Casa Convalescència i Campus Eixample 

Contracte de prestació de serveis de gestió de nòmines i Seguretat Social

Data límit de presentació: 12/06/2013 14:00
Resum informatiu (doc): Anunci i resolució d'inici Serveis Laborals 2013 
Plec de clàusules administratives: PCA Serveis Laborals 2013 
Plec de prescripcions tècniques: PPT Serveis Laborals 2013 

Contracte de serveis de neteja dels edificis UAB-Casa Convalescència i Campus Eixample

Resum informatiu:

FUNDACIÓ UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA
PROCEDIMENT OBERT PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE NETEJA DELS EDIFICIS UAB-CASA CONVALESCÈNCIA I CAMPUS EIXAMPLE.
De conformitat amb l’establert a la clàusula 11.3 del Plec de Clàusules Administratives Particulars, es convoca l’acte públic d’obertura del sobre 3, que tindrà lloc el proper dia 8 de maig de 2014, a les 10 hores, a la sala de reunions de la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona.

Contracte d'obres per a la reforma de l'edifici UAB-Casa Convalescència de la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona

Data de publicació: 30/06/2014 16:27
Anunci d'adjudicació: Resolució d'adjudicació del contracte d'obres per la reforma de l'edifici UAB-Casa Convalescència 

Contracte d'obres per a la construcció de la secretaria i remodelació d'espais docents del Centre Educatiu Privat de la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona

Data de publicació: 30/06/2014 16:13
Anunci d'adjudicació: Resolució d'adjudicació del contracte d'obres del CEP Fundació UAB

Contracte de prestació de serveis de gestió de nòmines i Seguretat Social

Data de publicació: 26/06/2013 16:04
Anunci d'adjudicació: Resolució d'Adjudicació Contracte Seguretat Social FUAB 

Contracte de serveis de correcció, estabilització, posada en funcionament i evolució d'un equip informàtic per a la Fundació UAB

Data de publicació: 10/09/2012 12:11
Anunci d'adjudicació: Resolució d'adjudicació pel contracte d'equip informàtic 

Contracte de serveis de neteja dels edificis UAB-Casa Convalescència i Campus Eixample

Data de publicació: 10/06/2014 12:44
Anunci d'adjudicació: Resolució d'adjudicació del contracte de neteja de Casa Convalescència i Campus Eixample 

Contracte de subministrament d'energia elèctrica de la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona (Grup de compra CSUC-2014)

Data de publicació: 06/05/2014 10:51
Anunci d'adjudicació: Resolució d'Adjudicació Electricitat FUAB 2014 

Contracte de subministrament d'energia elèctrica de la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona (Grup de compra CSUC-2014)

Data de publicació: 19/12/2013 14:36
Annexos: Resolució declaració desert (Lot 3) del contracte de subm. d'energia elèctrica de la Fundació UAB 

Contracte de subministrament d'energia elèctrica de la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona (Grup de compra CSUC-2014)

Data de publicació: 18/12/2013 17:47
Anunci d'adjudicació: Resolució d'adjudicació del contracte de subm. d'energia elèctrica de la Fundació UAB (Lot 1) 

Contracte de subministrament d'energia elèctrica de la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona, derivat de l'expedient de contractació conjunt del Grup de Compra "UAB 2013"

Data de publicació: 25/01/2013 14:14
Anunci d'adjudicació: Resolució d'adjudicació electricitat FUAB 

Contracte de subministrament de gas natural de la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona, derivat de l'expedient de contractació conjunt Grup de Compra "UAB 2013"

Data de publicació: 25/01/2013 13:57
Anunci d'adjudicació: Resolució d'adjudicació del contracte de gas  

Contracte de serveis de neteja dels edificis UAB-Casa Convalescència i Campus Eixample

Data de publicació: 02/07/2014 10:50
Anunci de formalització de contracte: Anunci de formalització del contracte de neteja dels edificis Casa Convalescència i Campus Eixample 

Contracte de subministrament d'energia elèctrica de la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona (Grup de compra CSUC-2014)

Data de publicació: 04/06/2014 15:39
Anunci de formalització de contracte: Anunci de formalització del contracte d'electricitat Gas Natural-FUAB 

Contracte de subministrament d'energia elèctrica de la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona (Grup de compra CSUC-2014)

Data de publicació: 06/02/2014 11:55
Anunci de formalització de contracte: Anunci de formalització de contracte FUAB-ENDESA 

Contracte de subministrament de gas natural de la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona derivat de l'expedient de contractació conjunt Grup de Compra "UAB 2013"

Data de publicació: 20/03/2013 16:59
Anunci de formalització de contracte: Anunci de formalització Gas FUAB 

Contracte de subministrament d'energia elèctrica de la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona derivat de l'expedient de contractació conjunt Grup de Compra "UAB 2013"

Data de publicació: 08/03/2013 13:32
Anunci d'adjudicació de contracte: Anunci de formalització Endesa/Fenosa