La Fundació UAB

Nou protocol d'actuació davant un possible cas de Covid-19

Protocol Actuació Covid19

A l’espai, creat dins de “Seguretat i prevenció”, hi trobareu tots els documents i informació actualitzada sobre les mesures preventives i els protocols a seguir a l'entorn de treball de la Corporació UAB. El servei de prevenció de riscos laborals, a més, ha creat un Protocol d'actuació davant un possible cas de Covid-19 i ha habilitat una adreça on centralitzar totes les consultes: prevencio.fuab@cat.

29/07/2020

Els treballadors i treballadores de la Corporació UAB ja tenen a la seva disposició un apartat que recull tota la informació relacionada amb les mesures de prevenció per la Covid-19.

L’apartat, que es troba dins de l’espai “Prevenció i seguretat” és un recull sobre les pautes i indicacions que es troben al Pla de Contingència de la Corporació UAB i les mesures adoptades, a partir de juliol de 2020, amb l’entrada en vigor del Protocol de tornada a l’activitat laboral.

En el recull de mesures preventives, que s'han adoptat determinant que el personal de l'entorn FUAB té una baixa probabilitat d'exposició a risc de contagi, es troba informació sobre l’alternança de la modalitat de treball, els canvis amb relació a la jornada laboral, material gràfic descarregable sobre normes d’higiene i seguretat, indicacions sobre reunions i atenció al públic, l’ús d’elements de protecció, o com s'està fent la gestió dels residus.

Nou protocol d'actuació davant un possible cas de Covid-19

A l’espai també s’explica com actuar en cas d'infecció, contacte casual, o contacte estret. Per a més informació, el Servei de Prevenció de Riscos Laborals de la Corporació UAB ha creat un Protocol d'actuació davant un possible cas de Covid-19.

El servei també ha habilitat una adreça on centralitzar totes les consultes relacionades amb la prevenció de riscos laborals de l'institució: prevencio.fuab@cat.

Obligatorietat de l’ús de mascareta

El PROCICAT ha introduït recentment uns canvis en el Pla sectorial d’universitats que han comportat l’adaptació del Protocol de Continuïtat de la Corporació UAB, on s'exposa que l’ús de les mascaretes serà obligatori sempre, tant a les aules com a la resta d’espais de treball.

Per a més informació, podeu consultar el document de “Preguntes i respostes freqüents sobre l’ús de la mascareta” i l’apartat corresponent als “Elements de protecció”.