La Fundació UAB

La Fundació UAB participa novament en el programa de joves en pràctiques beneficiaris de Garantia Juvenil

Programa de Garantia Juvenil

El programa de Garantia Juvenil és una iniciativa de la Unió Europea per reduir l'atur entre els joves, impulsada a Catalunya a través del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. Els contractes de treball s'han efectuat d'acord amb les condicions establertes en l'Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol i estan cofinançats per la iniciativa d'Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu 2014-2020, amb un cofinançament del 91,89%.

06/11/2018

La Fundació UAB i les altres fundacions pertanyents a la Corporació UAB -Alumni, Hospital Clínic Veterinari, Autònoma Solidària, Salut i Envelliment UAB i Wassu UAB- participen enguany novament en el Programa de Garantia Juvenil.

La iniciativa té com a objectiu garantir oportunitats per als joves i oferir ajuts a les empreses i entitats a través de programes de formació, inserció, emprenedoria i orientació laboral. En total, més de 100.000 joves s'hi han inscrit en els darrers tres anys, dels quals prop de 39.000 han trobat feina.

Convocat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, el programa facilita la contractació de joves i, més concretament, ha possibilitat enguany la incorporació a les diverses fundacions de la Corporació d'un total de 18 persones graduades de diferents titulacions, amb un contracte laboral en pràctiques de sis mesos de durada amb dedicació a jornada completa.

Més informació: Programa de Garantia Juvenil