La Fundació UAB

Hotel Campus SL

Patronat Hotel Campus SL

El Consell d'Administració de l'Hotel Campus SL està compost pels següents membres:

Josep Lluís Bonet
Ramon Alberich Ferrer, Representant del Consell Social
José Luis Albertos Montoya, Director financer de la Fundació UAB
Montserrat Balagueró Baró, Directora de Serveis Docents de la Fundació UAB
Jaume Tintoré Balasch, Gerent de la UAB
Margarita Arboix Arzo, Rectora de la Universitat Autònoma de Barcelona
Carles Gispert Pellicer, Vicerector d'Economia i de Campus
 

President: Fundació UAB, en la persona física de Josep Lluís Bonet
Consellera delegada: Montserrat Balagueró Baró, Directora de Serveis Docents de la Fundació UAB


Secretari: Enrique Alcántara-García, Assessor Jurídic
Vicesecretària: Maria Rosa Català Fernández, Directora Jurídica de la Fundació UAB