La Fundació UAB

Fundació Alumni UAB

El Patronat actual de la Fundació Alumni UAB està compost pels següents membres:


Francisco Javier Lafuente, Rector de la Universitat Autònoma de Barcelona
Gabriel Masfurroll Lacambra, President del Consell Social
Maria Espadalé Reballí, Vicepresidenta executiva de la Fundació UAB
Màrius Martínez Muñoz, Vicerector de Relacions Internacionals
Maite Carrassón López de Letona, Vicerectora de Qualitat i d'Acreditació Acadèmica
Virginia Luzón Fernández, Vicerectora de Comunicació i Promoció
Isabel Galán Mañas, Vicerectora d'Alumnat i d'Ocupabilitat
Mariona Serra Pagès, Presidenta de la Comissió Universitat-Empresa del Consell Social
Tania Nadal Vicens, Presidenta de la Comissió Econòmica el Consell Social

President: Francisco Javier Lafuente, Rector de la Universitat Autònoma de Barcelona
Vicepresident: Gabriel Masfurroll Lacambra, President del Consell Social

Secretària: Maria Rosa Català Fernández, Directora Jurídica i de Recursos Humans de la Fundació UAB
Vicesecretària: Maria Ángeles Ros Bartomeu, Reponsable d'assessorament jurídic de la Fundació UAB