La Fundació UAB

Fundació Autònoma Solidària

La Fundació Autònoma Solidària (FAS) és l'entitat encarregada de canalitzar el moviment voluntari dins la comunitat universitària de la UAB. La Fundació té l'objectiu de contribuir en la construcció d’una universitat més solidària i més compromesa amb la realitat social, mitjançant la promoció del voluntariat universitari com a instrument per a la integració de col·lectius en risc d’exclusió.

Voluntariat universitari

La FAS gestiona i promociona el moviment voluntari de la comunitat universitària a través de la seva participació en projectes d'àmbits com ara el socioeducatiu, de salut, de medi ambient, de cooperació, etc. Alguns programes són propis, com el programa socioeducatiu C.R.O.M.A., les Caixes Niu pel foment de la biodiversitat al Campus, o el Programa de Justícia per voluntariat a centres penitenciaris del territori.

També hi ha programes en col·laboració amb altres institucions de la UAB, com el Shere Rom o el programa SINTE.

A més, al llarg del curs acadèmic s'organitzen activitats com la Cursa de la UAB, que recapta fons per la Marató de TV3, o la Setmana del Campus Saludable i Sostenible.

Servei d'Atenció a la Discapacitat

La Fundació gestiona el servei d'atenció a la discapacitat PIUNE, dirigit a estudiants i futurs estudiants de la UAB amb diversitat funcional per donar-los suport, assessorament o obtenir accés a recursos durant l'any acadèmic en funció de les necessitats de cada estudiant.

Podeu consultar aquí la guia de serveis dirigit a aquest col·lectiu estudiantil.

Paral·lelament, la FAS també codirigeix, juntament amb el Servei d'Ocupabilitat de la UAB, el programa UAB-Impuls. Un mitjà d'intermediació entre el teixit empresarial i alumnat amb discapacitat per tal de millorar la seva inserció laboral, assessorar durant el procés de recerca de feina i facilitar l'accés al mercat de treball. 

Programa d'Acollida al Refugiat

La Fundació Autònoma Solidària lidera el "Pla d'acompanyament integral de les persones refugiades a la UAB", una experiència pilot i innovadora d'intervenció col·laborativa fruit de l'acord entre la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat (CCAR) i la universitat, des de l'abril del 2016.

Aquest pla ha permès l'acollida, participació, promoció acadèmica i sensibilització de 16 persones refugiades durant un període de 6 mesos. A més, això també ha propiciat una implicació directa per part de la comunitat universitària, que han pogut oferir la seva ajuda en dos programes de voluntariat: el lingüístic, per facilitar l'aprenentatge del castellà/català, i el social, per donar suport a qüestions més quotidianes.