SERVEI D'INFORMÀTICA

 Sobre el web 
Accessibilitat
La teva opinió

Per tal de garantir el funcionament òptim del nou Portal, els usuaris hauran de tenir les versions dels navegadors següents:

- Per als usuaris que tinguin ordinadors 'PC' amb sistema operatiu Windows es recomanen els navegadors Internet Explorer versió 6.0 (o superior) o Mozilla Firefox 2.0.

- Els usuaris que tinguin ordinadors 'PC' amb sistema operatiu Linux se'ls recomana actualitzar a Mozilla Firefox 2.0 o superior.

- Els que treballin amb Mac se'ls recomana utilitzar Mozilla Firefox 2.0 o Mozilla Camino 1.6. El navegador Safari, instal·lat per defecte amb els Mac OS X, no està suportat.

- Per poder visualitzar correctament els elements "Flash" del  Portal de la UAB, cal disposar del programa Flash Player.

És imprescindible utilitzar els navegadors esmentats per visualitzar correctament el directori electrònic.

És necessari també, disposar d'una pantalla d'almenys 800 x 600 píxels. Cal tenir activades les opcions Javascript i CSS per gaudir de tota la interfície gràfica, tot i que aquests elements no són imprescindibles per navegar.

La comunitat universitària té a la seva disposició el Centre d'Assistència i Suport, al telèfon 93 581 21 00 o el SID,del centre corresponent per a qualsevol aclariment.