Error: No hi ha header; alerta!

Gestió de l'aigua als edificis


Actualment tota l'aigua que es consumeix als edificis del campus de Bellaterra prové de la xarxa de distribució d'Aigües de Barcelona. L'aigua residual es recull a través del clavegueram i es tracta a l'estació depuradora de Montcada i Reixac.

Les actuacions de gestió de l'aigua als edificis se centren tant en la detecció i la reparació de fuites d'aigua de les canonades com en la revisió periòdica de cisternes de lavabos i aixetes que perden aigua.
 

 

 

 

2019 Universitat Autònoma de Barcelona