En els edificis

Gestió de l'aigua als edificis

Actualment tota l'aigua que es consumeix als edificis del campus de Bellaterra prové de la xarxa de distribució d'Aigües de Barcelona. L'aigua residual es recull a través del clavegueram i es tracta a l'estació depuradora de Montcada i Reixac.

Les actuacions de gestió de l'aigua als edificis se centren tant en la detecció i la reparació de fuites d'aigua de les canonades com en la revisió periòdica de cisternes de lavabos i aixetes que perden aigua.