Gestió de l'aigua

El repte de fer una gestió més responsable de l'aigua

El cicle de l’aigua al campus es divideix en dos fluxos diferenciats:

  • Flux natural: inclou les rieres, l’aigua del subsòl, les precipitacions, l’evaporació i l’evapotranspiració. Aquest aspecte es tracta en l’apartat d’Urbanisme i biodiversitat.
  • Flux artificial: fa referència al subministrament d’aigua canalitzada, les seves pèrdues, el consum, la recollida i el tractament d’aigües residuals.

En el flux artificial, l’entrada d’aigua per als diferents usos del campus de Bellaterra de la UAB (sanitari, consum domèstic, consum d’aparells de laboratori, neteja, reg de zones ornamentals,...), prové principalment del riu Ter mitjançant una xarxa de distribució d’Aigües de Barcelona. L’aigua residual es recull a través de la xarxa de clavegueram i es conduïda a l’estació depuradora de Montcada i Reixac, on és tractada i abocada al riu Besòs.

Les actuacions de gestió de l’aigua en els edificis se centren tant en la detecció i reparació de fuites d’aigua de les canonades com també en la revisió periòdica de cisternes de lavabos i aixetes. En les zones ornamentals es treballa per a millorar l’eficiència del reg i reduir l’ús d’aigua de la xarxa d’abastament.

Actualment tota l'aigua que es consumeix als edificis del campus de Bellaterra prové de la xarxa de distribució d'Aigües de Barcelona. L'aigua residual es recull a través del clavegueram i es tracta a l'estació depuradora de Montcada i Reixac.

Les actuacions de gestió de l'aigua als edificis se centren tant en la detecció i la reparació de fuites d'aigua de les canonades com en la revisió periòdica de cisternes de lavabos i aixetes que perden aigua.
 

Foto reg de les zones enjardinades

Actualment hi ha unes nou hectàrees de zones ornamentals que es reguen amb aigua de la xarxa de distribució: són les zones on hi ha instal·lat reg per aspersió o reg per degoteig. El reg d'arbres aïllats o els regs de suport a l'inici de les plantacions es fan amb l'aigua subterrània acumulada a la cisterna del pou de la torre Vila-Puig o amb l'aigua pluvial recollida de la coberta del Parc Mòbil.
 
La UAB està treballant per aplicar directrius de jardineria sostenible i per dur a terme diverses actuacions encaminades a disminuir la superfície de reg i que aquest sigui com més eficient millor (tenint en compte la infraestructura actual de reg de la UAB). Entre les actuacions fetes destaquen la reforma de les rotondes de l'eix Nord, en què s'ha substituït la gespa per pedra volcànica i plantes aromàtiques per evitar el reg, o la instal·lació, en les zones de reg amb programació automàtica, de sensors de pluviometria que permeten aturar el reg en cas que es detecti que està plovent en aquell indret.