Grups millora

Grups de millora energètica


Grups de millora energètica

Actualment hi ha catorze grups de millora constituïts:

    A   - Rectorat
    BE  -Economia i empresa
    BLL -Lletres i Psicologia
    BS  -Ciències Socials
    C   - Ciències i Biociències
    D   - Serveis informàtics
    R   - Plaça Cívica
 G+K - Ciències Educació i FTI
    I    -Ciències de la Comunicació
    M  - Medicina
    Q  -Enginyeria
    S   - Sabadell
    U  -Escola de Postgrau
    V  - Veterinària

Entre les mesures impulsades pels grups de millora energètica, pel que fa a l’electricitat, les principals actuacions han estat la instal·lació de fluorescents LED per a l’enllumenat de vigilància i la instal·lació de detectors de presència o polsadors en lavabos i diversos estudis per millorar l’enllumenat d’espais que ho requereixen. Pel que fa al gas, les actuacions s’han focalitzat a minimitzar les pèrdues de calor (millores d’aïllament, etc.).