Energies renovables

Aportació anual de les energies renovables:2,4%

El campus de la UAB (comptant la UAB i Vila Universitària) disposa actualment d’una instal·lació solar fotovoltaica per produir electricitat (a la plaça Cívica), instal·lacions solars tèrmiques al Servei d’Activitat Física (SAF),i una caldera de biomassa per produir aigua calenta al SAF, i una instal·lació amb bomba de calor geotèrmica a l’edifici ICTA-ICP.

Malgrat que la seva aportació energètica total anual al consum energètic sigui poc significativa, cal destacar el valor exemplificatiu de les energies renovables produïdes al campus. Convé afegir que en el cas de la UAB, l’aportació anual de les diferents energies renovables és del 2,4%, l’equivalent a uns 1.250.000 kWh.

Pots fer un recorregut virtual a itinerari d'energies renovables al campus.


Dades tècniques de la instal·lació situada a plaça Cívica:

 Potència instal·lada:             50,5 kWp
 Producció estimada:  62.089 kWh/any
 Nombre de mòduls fotovoltaics:                      316 (BP4160 N)
 Superfície de mòduls:             400 m2
 Estalvi d'emissions de CO2:      17 tones/any *

 La instal·lació es va posar en funcionament el 26 de setembre de 2003. Durant els darrers disset anys (fins el 30 de setembre de 2020 la seva producció ha estat de 1.050.183 kWh, que ha suposat un estalvi d’emissions de CO2 de 289 tones*. Al web www.xarxasolar.net es poden consultar les dades de la producció d’electricitat diària, mensual i anual d’aquesta instal·lació.

L’energia produïda es lliura a la xarxa elèctrica, i amb els kWh que es venen a la companyia elèctrica s’amortitza la inversió. Per dur a terme aquesta instal·lació, la UAB va tenir el suport econòmic de la Unió Europea (UE), l’Institut per a la Diversificació i l’Estalvi de l’Energia (IDAE) i l’Institut Català d’Energia (ICAEN), que van assumir una part del cost inicial.

*El factor de conversió d’emissions de CO2 atribuïbles al consum final elèctric varia cada any en funció de les quotes de les diverses fonts de generació d’electricitat.El promig del període 2010-2020 ha estat de 17,3 tones CO2/any.

Les instal·lacions solars tèrmiques al campus es localitzen als llocs amb un consum elevat d’aigua calenta sanitària: el Servei d’Activitat Física (SAF) i la Vila Universitària.

El SAF té dues instal·lacions solars tèrmiques: una situada sobre la sala de condicionament físic per disposar d’aigua calenta als vestidors i a la piscina (en funcionament des de 2005) i una altra situada sobre la coberta de la sala de calderes del poliesportiu per tal de disposar d'aigua calenta als vestidors d'aquella zona (any 2008). Aquestes instal·lacions, de 67,5 m2 cada una, comporten un estalvi anual de 5.000 m3 de gas natural i un estalvi d'emissions d’11 tones de CO2 l'any per instal·lació.

A la Vila Universitària, l’any 2007 es van instal·lar col·lectors solars en diferents edificis. D’una banda, es va reformar el sistema de climatització dels blocs d’apartaments L i M incorporant col·lectors solars tèrmics per cobrir aproximadament el 67% de la demanda d’aigua calenta sanitària. D’altra banda, també es van col·locar col·lectors solars en els nous blocs que es van construir prop de l’Hotel.

imatge_geotermica_ictaicp

L’energia geotèrmica és la que s’obté mitjançant l’aprofitament de la calor interna de la Terra. En el cas del litoral mediterrani, a una profunditat d’entre 10 m i 100 m la temperatura del subsol, independentment de l’estació de l’any o les condicions meteorològiques, és d’uns 18-19 ºC.

Un sistema geotèrmic solar se serveix d’una bomba de calor i un sistema de perforacions al sòl per aprofitar-ne la temperatura temperada. Per a la producció de fred, el sistema més eficient són les perforacions verticals o pous d’entre 60 m i 140 m de profunditat (depenent de les necessitats i les característiques del terreny).

L’edifici ICTA-ICP, inaugurat l’octubre de 2014, que acull l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals i l’Institut Català de Paleontologia, estalvia un 40% d’energia respecte d’un edifici convencional. El sistema de climatització es basa en l’aprofitament de l’energia geotèrmica (amb dues bombes de 168 kW cadascuna i un sistema de 42 pous de 100 m de profunditat) i també incorpora altres sistemes per millorar-ne l’eficiència energètica i la sostenibilitat (com ara la façana de doble pell que funciona com un hivernacle; els quatre patis interiors, per disposar de més llum natural a l’interior de l’edifici; els mecanismes d’estalvi d’aigua, etc.).

 

imatge_caldera_biomassa
La biomassa és tota la matèria orgànica d’origen vegetal o animal obtinguda de manera natural o procedent de les transformacions artificials. Una caldera de biomassa és un aparell que genera aigua calenta o vapor i que, en lloc de gas o gasoil, utilitza biomassa (com ara llenya, pèl·lets, estelles, pinyols d’oliva...) com a combustible.

En el marc del projecte Boscos del Vallès –que té per objectiu contribuir a la prevenció d’incendis, fomentant la gestió forestal agrupada i la demanda de fusta provinent de boscos de proximitat–, s’ha instal·lat una caldera de biomassa de 500 kW que utilitza estelles per al subministrament d’energia tèrmica al SAF. La instal·lació funciona des del mes de març de 2016.