Campus d'Arqueologia i Paleontologia de la UAB

Seu de LA VALL D'EN BAS

El jaciment de l’Aubert


El jaciment de l’Aubert es localitza uns 100 metres al sud de l'actual mas de l’Aubert, a tocar del riu Fluvià. Els treballs d'excavació, en curs des de l’any 2008, han permès documentar un jaciment molt interessant que es presenta com un assentament rural dedicat a la producció agropecuària amb una llarga seqüència d’ocupació en tres fases (Fase 1-segles VI-VII, Fase 2- segles VII-VIII i Fase 3- segles IX-X) que abasta tota l’Alta Edat Mitjana (segles VI-X).

S’hi han localitzat les restes de tres assentaments formats per diversos espais d’habitatge (àmbits amb sòcol de pedres i diverses cabanes) i un extens camp de sitges, així com un bon conjunt de material arqueològic (utillatge de ceràmica, lític i de ferro, fauna i algunes monedes). Es tracta de tot un conjunt de restes que ens permetran caracteritzar un període difícil d’interpretar, com és l’Alta Edat Mitjana, fins fa poc temps pràcticament desconegut.    

 

Informació complementària

Enllaços relacionats