Servei d'Hematologia Clínica Veterinària

Servei de suport a la docència i a la investigació (S3), creat per acord de la Junta de Govern 12/2002 del 31 de gener.

Aquest servei ofereix una sèrie de determinacions analítiques, totes relacionades amb el diagnòstic laboratorial de mostres biològiques d’origen animal. Les anàlisis s’ofereixen tan a institucions públiques com privades i a empreses interessades.

A més, de la finalitat bàsica exposada anteriorment, el Servei d’Hematologia Clínica Veterinària:

 • Col·labora en la docència pràctica de les assignatures de Fisiopatologia (assignatura troncal de tercer curs) i Patologia Mèdica I i II (assignatures troncals de quart i cinquè curs), totes de la llicenciatura de Veterinària.
 • Realitza cursos d’especialització per a professionals veterinaris.
 • Assessora tècnicament i científicament els veterinaris que ens remeten les seves mostres.
 • Avalua analitzadors hematològics per a treballar amb sang de diferents espècies animals.


Anàlisis que s’ofereixen:

 • Hemograma complert (mamífers).
 • Hemograma complert sense l’estudi del frotis sanguini tenyit (mamífers).
 • Estudi del frotis sanguini tenyit (mamífers).
 • Estudi del ‘Buffy-coat’.
 • Valor hematòcrit (mamífers).
 • Valor hematòcrit i proteïnes totals (mamífers).
 • Recompte de reticulòcits (mamífers).
 • Hemograma complert (aus i rèptils).
 • Hemograma complert sense l’estudi del frotis sanguini tenyit (aus i rèptils).
 • Estudi del frotis sanguini tenyit (aus i rèptils).
 • Recompte d'eritròcits (aus i rèptils).
 • Recompte de leucòcits (aus i rèptils).
 • Concentració d'hemoglobina (aus i rèptils).
 • Valor hematòcrit (aus i rèptils).
 • Proteïnes totals.
 • Perfil de coagulació.
 • Temps de protrombina (PT).
 • Temps de tromboplastina parcial activada (PTTa).
 • Fibrinogen.
 • Prova de compatibilitat sanguínia (Cross-matching).
 • Test de Coombs caní.
 • Test de Coombs felí.
 • Sang oculta en femtes.
 • Anàlisis d’orina.
 • Anàlisis de líquid cefalorraquidi.
 • Anàlisis de líquid peritoneal.
 • Anàlisis de líquid pleural.
 • Anàlisis de líquid sinovial.
 • Anàlisis de rentat traqueal/broncoalveolar.
 • Estudi citològic de fluids.

 

 

Responsable: Rafaela Cuenca Valera
Telèfon: 93 581 31 09
eMail: rafaela.cuenca@uab.es
Creació: 31/01/2002

Reglament DMCA Reglament DMCA

 

Documents Institucionals Documents Institucionals

 

Butlletí Oficial de la UAB Butlletí Oficial de la UAB

 

Plànols i Accessos Plànols i Accessos

 

Ein@ Gestió de l'activitat científica dels investigadors de la UAB. Accedeix des de l'enllaç de portada de la Intranet

 

Intranet UAB Intranet UAB

 

Campus Virtual Campus Virtual

 

Veterinària Virtual Veterinària Virtual

 

Ajuts, Beques i Convocatòries Obre el cercador i perfila la teva cerca!

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Medicina i Cirurgia Animals
Edifici V 08193 Bellaterra
(Cerdanyola del Vallès)
TEL +34 93 581 21 53
FAX +34 93 581 33 25

d.med.cirurgia.animalarrobauab.cat

 

 

 

 

2021 Universitat Autònoma de Barcelona