Servei d'Ecopatologia de Fauna Salvatge

Servei de suport a la docència i a la investigació (S3), creat per acord de la Junta de Govern 57/97 de 22 de setembre de 1997. Aquest servei és concebut com a servei de suport a la gestió i a la investigació bàsica i aplicada de la fauna salvatge, i s’ofereix tant a institucions públiques com privades i a empreses relacionades amb aquests temes.

Serveis que s'ofereixen:

  • Cursos de formació sobre aspectes veterinaris de la fauna salvatge per a personal relacionat (tècnics, guardes, etc.).
  • Redacció i seguiment de programes d' higiene i profilaxi per als indrets on hi ha animals salvatges en captivitat.
  • Assessorament tècnic i científic sobre aspectes relacionats amb la patologia de la fauna salvatge.
  • Valoració de l'estat sanitari de poblacions d'espècies salvatges en llibertat.
  • Establiment de programes de vigilància i seguiment de les malalties d'espècies salvatges en llibertat.
  • Elaboració de protocols d'avaluació del risc sanitari per als programes de reintroducció d'espècies salvatges.
  • Estudi de brots de malalties en poblacions d'espècies salvatges, tant en captivitat com en llibertat en el medi natural.
  • Captura i maneig d'animals salvatges, tant en captivitat com en llibertat.

Més informació: sefas.uab.cat

Responsable: Santiago Lavín González
Telèfon: 93 581 19 23
eMail: santiago.lavin@uab.es
Creació: 22/11/1997

Reglament DMCA Reglament DMCA

 

Documents Institucionals Documents Institucionals

 

Butlletí Oficial de la UAB Butlletí Oficial de la UAB

 

Plànols i Accessos Plànols i Accessos

 

Ein@ Gestió de l'activitat científica dels investigadors de la UAB. Accedeix des de l'enllaç de portada de la Intranet

 

Intranet UAB Intranet UAB

 

Campus Virtual Campus Virtual

 

Veterinària Virtual Veterinària Virtual

 

Ajuts, Beques i Convocatòries Obre el cercador i perfila la teva cerca!

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Medicina i Cirurgia Animals
Edifici V 08193 Bellaterra
(Cerdanyola del Vallès)
TEL +34 93 581 21 53
FAX +34 93 581 33 25

d.med.cirurgia.animalarrobauab.cat

 

 

 

 

2023 Universitat Autònoma de Barcelona