Personal UAB Personal d'administració i serveis

Serveis: Servei Informàtica

Servei d'Informàtica

El Servei d’Informàtica gestiona els sistemes informàtics i la xarxa de dades de la UAB, posant-los al servei dels usuaris de docència, recerca i gestió.

Els seus objectius són definir les línies generals d’actuació en matèria d’informàtica i de comunicacions de la UAB, vetllar perquè la Universitat disposi dels instruments necessaris per al desenvolupament informàtic; definir, instal·lar i mantenir els sistemes informàtics que la UAB posi sota la seva tutela i la xarxa de dades; definir, instal·lar i distribuir el programari específic per a la gestió; coordinar el funcionalment dels serveis d’informàtica distribuïda, i assegurar la fiabilitat i la integritat de les dades, dels sistemes i de les comunicacions.

Centre d’Assistència i Suport (CAS)

Quines qüestions us pot ajudar a resoldre el CAS?
Us podeu adreçar al Centre d’Atenció i Suport quan tingueu un dubte, un problema o una incidència d’àmbit informàtic. Aquests són alguns dels temes sobre els quals el CAS atén peticions d’assistència habitualment:

  • Correu electrònic institucional
  • Connexió a la xarxa de la UAB 
  • Programari recomanat i amb llicència
  • Accés a aplicacions i serveis de la Universitat: NIU i paraula de pas
  • Ajuts per a la renovació del maquinari i del programari informàtic
  • Antivirus
  • Espai a servidors per a l’allotjament de webs
  • Reparació de maquinari
Trobareu tota la informació sobre el Servei d’Informàtica a la seva pàgina web.