Personal UAB Personal d'administració i serveis

Serveis: Servei de Biblioteques

Servei de Biblioteques

El Servei de Biblioteques de la UAB dóna suport bibliogràfic i documental a les activitats docents i de recerca que es duen a terme a la Universitat Autònoma de Barcelona.
 
Està constituït per set biblioteques situades al campus de Bellaterra, una al campus de Sabadell i quatre a les unitats docents amb conveni amb els hospitals. És membre del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) i de la Red de Bibliotecas Universitarias (REBIUN).
 
Els membres del PAS també poden gaudir del servei que ofereixen les biblioteques de la UAB a la comunitat universitària. Al web del Servei de Biblioteques hi podreu trobar tota la informació sobre les instal·lacions, els horaris, els blocs temàtics, els equipaments, l’oferta de cursos per conèixer les eines i els serveis de les Biblioteques, etc.

Per obtenir més informació sobre el Servei de Biblioteques consulteu el seu web.