Reglament del Servei

Reglament del Servei d'Ocupabilitat de la UABEl Reglament del Servei d’Ocupabilitat de la UAB té com a finalitat definir la missió, els objectius, les funcions, l’estructura organitzativa i les normes bàsiques de funcionament d’aquest servei, d’acord amb els objectius estratègics de la Universitat i els recursos pressupostaris que s’hi puguin destinar.

Consulta'l en aquest enllaç.