Notificacions

Notificacions
NEXUS té un sistema de notificacions per tal d’informar els usuaris dels diferents tràmits a realitzar o de l'estat les gestions sol·licitades.