Memòries d'activitat

Dades de gestió del Servei d'Ocupabilitat, per cursos acadèmics

Memòries del Servei d'Ocupabilitat

En les pestanyes inferiors podeu consultar i descarregar les memòries d'activitat del Servei d'Ocupabilitat de la UAB dels darrers cursos acadèmics.