Llista de serveisServeis oferts per col·lectiu de persones o organitzacions usuàries:

 • Sessions individuals i personalitzades d'orientació professional.
 • Activitats formatives grupals d'orientació professional.
 • Visualització d’ofertes de feina externes a través de NEXUS.
 • Visualització d’ofertes de pràctiques internes (a la UAB) i externes (a empreses i institucions) a través de NEXUS.
 • Participació en processos de selecció de candidats a través de NEXUS.
 • Realització de pràctiques acadèmiques no curriculars amb la gestió de convenis de cooperació educativa interns (a la UAB) i externs (a empreses i institucions) a través de NEXUS.
 • Activitats formatives amb Reconeixement Acadèmic de Crèdits.
 • Accés a beques de mobilitat internacional per a pràctiques.
 • Assessorament en oportunitats de carrera professional arreu del món.
 • Participació en el programa d’acompanyament per la carrera professional en institucions europees.
 • Formació, assessorament, acompanyament per a la generació d’idees i projectes emprenedors (programa UAB-Emprèn).

 • Sessions individuals i personalitzades d'orientació professional.
 • Activitats formatives grupals d'orientació professional.
 • Visualització d’ofertes de feina externes a través de NEXUS.
 • Assessorament en oportunitats de carrera professional arreu del món.
 • Participació en el programa d’acompanyament per la carrera professional en institucions europees.
 • Formació, assessorament, acompanyament i espai per a la generació d’idees i projectes emprenedors (programa UAB-Emprèn).

 • Publicació d’ofertes d’inserció laboral en format PDF al tauler, a través de NEXUS, per a la contractació laboral de perfil
 • Gestió d’ofertes per a la realització de pràctiques no curriculars en empreses i institucions adreçades a l’alumnat de la UAB amb procés de preselecció de candidats per part del Servei d’Ocupabilitat de la UAB, a través de NEXUS. Es visualitzen al tauler del web i a l’aplicació durant 7-15 dies i s’ofereix un mínim de 3 CV adients al perfil publicat.
 • Tramitació de convenis de cooperació educativa de pràctiques no curriculars mitjançant NEXUS (preu unitari).
 • Participació en fires d’empreses als diferents campus de la UAB (posant un estand, fent xerrades/presentacions, etc.).


Tarifes de gestió

 • Assessorament en l’elaboració dels perfils del lloc de treball adreçats a titulacions universitàries.
 • Gestió d’ofertes per a la realització de pràctiques no curriculars als diferents àmbits de la Universitat adreçades a l’alumnat de la UAB amb procés de preselecció de candidats per part del Servei d’Ocupabilitat de la UAB, a través de NEXUS. Es visualitzen al tauler del web i a l’aplicació durant 7-15 dies i s’ofereix un mínim de 3 CV’s adients al perfil publicat.
 • Gestió d’ofertes per a la realització de pràctiques no curriculars als diferents àmbits de la Universitat adreçades a l’alumnat de la UAB amb procés de selecció de candidats complet per part del Servei d’Ocupabilitat de la UAB, a través de NEXUS. Amb entrevistes finals realitzades conjuntament amb l’àmbit de la UAB sol·licitant, i test de valoració de competències professionals. Es visualitzen al tauler del web i a l’aplicació durant 7-15 dies i s’ofereix un mínim de 3 CV’s adients al perfil publicat.
 • Tramitació de Convenis de Cooperació Educativa de pràctiques no curriculars, mitjançant NEXUS.