Informació per a empreses i institucions

Captació de talent universitari
Al Servei d’Ocupabilitat de la UAB oferim a les organitzacions un servei integral de captació de talent entre l’alumnat i les persones titulades d’una Universitat capdavantera i de prestigi internacional com l'Autònoma.


Carta de serveis per a
empreses i institucions

 

Tarifes de gestió
i paquets d'estalvi

 


Acollir estudiants
en pràctiques extracurriculars

 


Acollir persones titulades de la UAB en pràctiques
no laborals

 

Publicar ofertes laborals a la borsa de treball de la UAB
 

Com funciona la nostra aplicació de gestió
 

On som i com contactar-nos
 
 

No funcionem com un simple tauler d'ofertes, sinó que la nostra expertesa i la nostra cartera de serveis ens converteixen en el partner idoni de les organitzacions per ajudar-les a captar el millor talent universitari.

  Assessorament en reclutament

Per trobar i triar la millor candidatura, cal definir amb cura l'oferta laboral i/o de pràctiques. Assessorem i acompanyem a les organitzacions en la definició del job profile per optimitzar els resultats.

  Processos de selecció

Oferim el procés de selecció d'estudiants i/o titulats/des per a cada oferta laboral i/o de pràctiques.

  Assessorament en captació de talent

Oferim assessorament per a les ofertes laborals amb perfils de competències molt especialitzades i específiques. Fins i tot en aquests casos, ajudem a les empreses a seleccionar les millors persones candidates.

  Estalvi de costos

Per a l'empresa o institució, els serveis que oferim suposen un estalvi important en els costos de selecció (tant en personal intern, com en contractació de serveis de reclutament externs).

  Accés al talent multidisciplinari del nostre alumnat gràcies a la qualitat i a l'extraordinària diversificació de les titulacions de la UAB.

  Rebre l'aportació acadèmic-professional de persones estudiants i titulades amb una garantia de formació sòlida i orientada a l'adquisició de les competències professionals més demandades per les organitzacions.

  La innovació i l'actitud emprenedora, així com la transferència de coneixement entre universitat i empresa, formen part de l'ADN de la UAB i s'integren de manera transversal en tots els estudis impartits.