Estats dels perfils

Estat dels perfilsPer al bon funcionament de les comunicacions, per a una correcta gestió i per a l’accés adient als serveis que correspongui, les dades del vostre perfil han d’estar sempre actualitzades i ajustar-se al màxim a la realitat. Sempre que es produeixi un canvi, informeu-lo a NEXUS.

Estats dels perfils a NEXUS segons el col·lectiu:

  • Actiu: l'estudiant/titulat pot visualitzar la informació i participar activament en els serveis als quals té accés. Per tal que el perfil estigui actiu, cal que s’hagin validat les dades introduïdes.
  • Desactivat: l'estudiant/titulat ha estat actiu, però ha sol·licitat voluntàriament la seva baixa del servei. La inscripció/alta a NEXUS no té caducitat, però es pot demanar la desactivació del servei en qualsevol moment enviant un missatge a laboral.practiques.so@uab.cat. En cas de voler activar de nou l’accés al servei, s’haurà de sol·licitar a la mateixa adreça.
  • Anul·lat: a petició de l’estudiant/titulat, es poden eliminar les dades de la persona, sempre que no hagi realitzat cap gestió dins l’aplicació (participat en processos de selecció per a ofertes, gestió de convenis de pràctiques, processos d’orientació...). En el cas de les persones que no hagin finalitzat la seva inscripció, i un cop transcorregut un període de temps prudencial, el Servei d’Ocupabilitat de la UAB farà l’anul·lació unilateralment.

  • Actiu: l'empresa/institució/departament UAB pot visualitzar la informació i participar activament en els serveis als quals té accés. Per tal que el perfil estigui actiu, cal que s’hagin validat les dades introduïdes.
  • Desactivat: l'empresa/institució/departament UAB ha estat activa, però ha sol·licitat voluntàriament la seva baixa del servei. La inscripció/alta a NEXUS no té caducitat, però es pot demanar la desactivació del servei en qualsevol moment enviant un missatge a Laboral.Practiques.so@uab.cat. En cas de voler activar de nou l’accés al servei, s’haurà de sol·licitar a la mateixa adreça.
  • Anul·lat: a petició de l’empresa/institució/departament UAB, es poden eliminar les seves dades, sempre que no hagi realitzat cap gestió dins l’aplicació (publicació d’ofertes, gestió de convenis de pràctiques, etc.). En el cas de les empreses i institucions que no hagin finalitzat la seva inscripció, un cop transcorregut un període de temps prudencial, el Servei d’Ocupabilitat de la UAB farà l’anul·lació unilateralment.