Estats dels perfilsPer al bon funcionament de les comunicacions, per a una correcta gestió i per a l’accés adient als serveis que correspongui, les dades del vostre perfil han d’estar sempre actualitzades i ajustar-se al màxim a la realitat. Sempre que es produeixi un canvi, informeu-lo a NEXUS.

Estats dels perfils a NEXUS segons el col·lectiu:

- Actiu: l'estudiant/titulat pot visualitzar la informació i participar activament en els serveis als que té accés. Per tal que el perfil estigui actiu, cal que s’hagin validat les dades introduïdes.
 
- Desactivat: l'estudiant/titulat ha estat actiu, però ha sol·licitat voluntàriament la seva baixa del servei. La inscripció/alta a NEXUS no té caducitat, però es pot demanar la desactivació del servei en qualsevol moment enviant un missatge a laboral.practiques.so@uab.cat. En cas de voler activar de nou l’accés al servei, s’haurà de sol·licitar a la mateixa adreça.
 
- Anul·lat: a petició de l’estudiant/titulat, es poden eliminar les dades de la persona, sempre i quan no hagi realitzat cap gestió dins l’aplicació (participat en processos de selecció per a ofertes, gestió de convenis de pràctiques, processos d’orientació...). En el cas de les persones que no hagin finalitzat la seva inscripció, i un cop transcorregut un període de temps prudencial, el Servei d’Ocupabilitat de la UAB farà l’anul·lació unilateralment.

- Actiu: l'empresa/institució/departament UAB pot visualitzar la informació i participar activament en els serveis als quals té accés. Per tal que el perfil estigui actiu, cal que s’hagin validat les dades introduïdes.
 
- Desactivat: l'empresa/institució/departament UAB ha estat activa, però ha sol·licitat voluntàriament la seva baixa del servei. La inscripció/alta a NEXUS no té caducitat però es pot demanar la desactivació del servei en qualsevol moment enviant un missatge a Laboral.Practiques.so@uab.cat. En cas de voler activar de nou l’accés al servei, s’haurà de sol·licitar a la mateixa adreça.
 
- Anul·lat: a petició de l’empresa/institució/departament UAB, es poden eliminar les seves dades, sempre i quan no hagi realitzat cap gestió dins l’aplicació (publicació d’ofertes, gestió de convenis de pràctiques, etc.). En el cas de les empreses i institucions que no hagin finalitzat la seva inscripció, un cop transcorregut un període de temps prudencial, el Servei d’Ocupabilitat de la UAB farà l’anul·lació unilateralment.