Contacte i ubicació


Si has arribat a aquest web a través d’una cerca de Google, tingues en compte que el Servei d’Ocupabilitat de la UAB tracta temes relacionats amb l’ocupabilitat i la inserció laboral de l’alumnat i les persones titulades de la Universitat.

Per tractar temes relacionats amb la matrícula o altres afers acadèmics, adreceu-vos a la Gestió Acadèmica de la Facultat o Escola corresponent.


Àmbit d'Inserció Laboral i Pràctiques en Empresa
laboral.practiques.so@uab.cat
pnl.so@uab.cat (gestió de les pràctiques no laborals per a persones titulades)

Unitat de Mobilitat Professional Internacional
erasmus.practiques.so@uab.cat
occupational.mobility@uab.cat

Generació d’idees – programa UAB-Emprèn
www.uab.cat/uab-empren
uab.empren@uab.cat

Unitat d’Administració (gestió econòmica i facturació)
u.administracio.so@uab.cat

Comunicació i Promoció
comunicacio.so@uab.cat

L'atenció presencial requereix cita prèvia; sol·licita-la en aquest enllaç.

Plaça Cívica, Edifici RR
(davant Biblioteca CC. Comunicació)
Planta Primera
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)