Contacte i ubicació

Atenció al públic

Àmbit d'Orientació Professional
orientacio.professional.so@uab.cat

Àmbit d'Inserció Laboral i Pràctiques en Empresa
laboral.practiques.so@uab.cat
pnl.so@uab.cat (gestió de les pràctiques no laborals per a persones titulades)

Unitat de Mobilitat Professional Internacional
erasmus.practiques.so@uab.cat
occupational.mobility@uab.cat

Generació d’idees - programa UAB-Emprèn
Web UAB Emprèn
uab.empren@uab.cat

Unitat d’Administració (gestió econòmica i facturació)
u.administracio.so@uab.cat

Comunicació i Promoció
comunicacio.so@uab.cat

Plaça Cívica, Edifici RR
(davant Biblioteca CC. Comunicació)
Planta Primera
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)