Contacte, horaris i ubicació


Si has arribat a aquest web a través d’una cerca de Google, tingues en compte que el Servei d’Ocupabilitat de la UAB tracta temes relacionats amb l’ocupabilitat i la inserció laboral de l’alumnat i les persones titulades de la Universitat.

Per tractar temes relacionats amb la matrícula o altres afers acadèmics, adreceu-vos a la Gestió Acadèmica de la Facultat o Escola corresponent.