• Sections

Universitat Aut˛noma de Barcelona >Videos de la uab >Secciones de los videos

 

 • Come to know your Social Sciences Library 2014

  Presentation video of the UAB Social Sciences Library for new students. It explains the organization of the library's areas and its collections, schedules, equipments, resources and services

  Author: Social Sciences Library
  Date: Maig 2014
  Time: 00:06:54 
  Type: video/x-flv 

 • A welcome in any language

  You’ve just started at the UAB and you’d like to know what language your degree classes will be taught in, where you can learn a new language or what sort of language tools the university makes available to you. So what should you do? Well, take a look at this Language Service video: you’ll find the answer to al these questions as well as other useful information to help you during your time at the UAB.

  Author: Servei de LlengŘes de la UAB
  Date: Maig 2014
  Time: 04:37 
  Size: 34 MB
  Type: video/x-flv 

 • MÓster en Gestiˇ de Riscos i EmergŔncies

  Prepara als professionals amb les competències necessàries per identificar riscos i, elaborar i implantar un pla d'autoprotecció, exigible a determinades activitats, centres o establiments per a fer front a situacions d'emergència. L'alumne obté la titulació de Postgrau i permet la seva acreditació com a Tècnic competent en l'Elaboració de Plans d'Autoprotecció en l'àmbit local i en l'àmbit Catalunya.

  L'EPSI i la seva formació de Riscos i Emergències està acreditada en diverses comunitats autònomes:
  - Per I'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya).
  - Per l’Acadèmia Basca de Policia y Emergències.

  Author: Universitat Aut˛noma de Barcelona
  Date: Maig 2014
  Time: 01:42 
  Size: 11 MB
  Type: video/x-flv 

 • Seguretat Privada

  Els cursos s’adrecen a gestors, responsables i tècnics de seguretat, tant del sector privat com del sector públic.
  El curs Superior de Gestió i Dret de la Seguretat està reconegut com a titulació suficient per a l'Habilitació com a Director de Seguretat Privada per la Secretaría de Estado de Seguridad. Adaptat a la orde INT/318/2011, i reconegut per l’ISPC com activitat de Formació Contínua realitzada per als membres dels Cossos de Policia de Catalunya.

  Author: Universitat Aut˛noma de Barcelona
  Date: Maig 2014
  Time: 01:44 
  Size: 12 MB
  Type: video/x-flv 

 • Instrucciˇ d’Unitats Canines de Treball

  La necessitat de gossos de treball en la societat actual és cada cop en més àmbits, com són detecció, seguretat, protecció civil i assistencial. Dins d'aquest context sorgeix la necessitat de l'especialista en la instrucció de gossos dedicats al treball en aquests diversos àmbits.

  Author: Universitat Aut˛noma de Barcelona
  Date: Maig 2014
  Time: 01:52 
  Size: 13 MB
  Type: video/x-flv 

 • MÓster en Gestiˇ de la Qualitat i la Seguretat AlimentÓria

  La formació prepara als alumnes per a respondre a les exigències empresarials i socials en un sector laboral que demanda professionals qualificats. El programa cobreix les necessitats formatives des dels professionals de la cuina fins responsables de qualitat, directius i tècnics d'empreses alimentàries, entitats de certificació i control, inspectors alimentaris, assessors en matèria agroalimentària (Màster en Gestió de la Qualitat i la Seguretat Alimentaria: Postgrau científic i Postgrau jurídic).

  Author: Universitat Aut˛noma de Barcelona
  Date: Maig 2014
  Time: 01:49 
  Size: 12 MB
  Type: video/x-flv 

 • MÓster CriminalÝstica

  Programa eminentment pràctic sobre la preparació, valoració i emissió dels dictàmens científics a les principals especialitats forenses i camps de la Criminalística: Examen de l'escena del crim, Dactiloscòpia, Armes, Anàlisi de la Informació en Intel•ligència Criminal, Frau en mitjans de pagament, Delictes econòmics, Tècniques d'entrevista-interrogatori, Investigació Informàtica -Informàtica Forense, Grafística, Documentoscòpia, Enginyeria forense, Incendis, Accidentologia, Infoanàlisi 3D, Imatge, Peritatge de veu i so, Biologia i química forense, Medicina i antropologia forense.

  Author: Universitat Aut˛noma de Barcelona
  Date: Maig 2014
  Time: 01:31 
  Size: 10 MB
  Type: video/x-flv 

 • Escola de Prevenciˇ i Seguretat Integral. Formaciˇ Continuada

  L'EPSI ofereix una àmplia oferta universitària de tercer cicle (mestratges, diplomatures de postgrau, cursos d'especialització i jornades tècniques), expressament orientada a la inserció laboral, per als professionals que volen aprofundir determinats temes o tècniques o volen actualitzar els seus coneixements. En aquestes accions formatives s'incorporen els processos d'implantació i auditoria de les normes i certificacions de qualitat i seguretat, així com els processos de capacitació de les persones que les han de portar a terme.

  Author: Universitat Aut˛noma de Barcelona
  Date: Maig 2014
  Time: 03:29 
  Size: 26 MB
  Type: video/x-flv 

 • Dia de la FamÝlia 2014

  El Dia de la Família és una activitat que va dirigida a famílies d'estudiants de 2º de Batxillerat i de cicles formatius de grau superior, i té com a objectiu donar a conèixer el campus de la UAB, els estudis i els serveis de la universitat a les famílies dels futurs estudiants.

  Author: Universitat Aut˛noma de Barcelona
  Date: Mraš 2014
  Time: 04:57 
  Size: 39 MB
  Type: video/x-flv 

 • TV3: Estudi del polĚlen que ens envolta

  Els professors de la UAB Martí Boada i Jordina Belmonte expliquen com s’analitzen els nivells de pol·len a l’atmosfera i quins són els tipus més comuns del nostre entorn.

  Author: TV3
  Date: Marš 2014
  Time: 07:32 
  Size: 62 MB
  Type: video/x-flv 

 • Search
 • Key word
 • From:
 • To:
 

 

 

2019 Universitat Autònoma de Barcelona