Universitat Autònoma de Barcelona >Videos de la uab >Seccions de videos

 

 • Decàleg Sé lingüísticamente sostenible en llengua de signes castellana.

  El Servei de Llengües presenta l'adaptació del decàleg de sostenibilitat lingüística en llengua de signes castellana. El decàleg és un projecte desenvolupat pels serveis lingüístics de vuit universitats catalanes amb l'objectiu de difondre entre la comunitat universitària la importància que té la sostenibilitat de la diversitat lingüística.

  Autor: Servei de Llengües de la UAB
  Data: Setembre 2011
  Durada: 00:06:08 
  Mida: 36,4 MB
  Tipus: video/x-flv 

 • Decàleg Be Linguistically Sustainable en llengua de signes internacional

  El Servei de Llengües presenta l'adaptació del decàleg de sostenibilitat lingüística en llengua de signes internacional. El decàleg és un projecte desenvolupat pels serveis lingüístics de vuit universitats catalanes amb l'objectiu de difondre entre la comunitat universitària la importància que té la sostenibilitat de la diversitat lingüística.

  Autor: Servei de Llengües de la UAB
  Data: Setembre 2011
  Durada: 00:06:45 
  Mida: 40,2 MB
  Tipus: video/x-flv 

 • Problemes terminològics de la justícia en català.

  Ponència de Jordi Nieva, professor del Departament de Dret Administratiu i Dret Processal de la Universitat de Barcelona, en la IX Jornada de la SCATERM: Terminologia i llenguatge jurídic, celebrada el 18 de maig de 2011 a la Facultat d'Economia i Empresa de la Universitat Autònoma de Barcelona.

  Autor: Servei de Llengües de la UAB
  Data: Setembre 2011
  Durada: 00:58:53 
  Mida: 298 MB
  Tipus: video/x-flv 

 • Presentació del Diccionari jurídic català.

  Presentació de Manel Hatero, de la Societat Catalana d'Estudis Jurídics, en la IX Jornada de la SCATERM: Terminologia i llenguatge jurídic, celebrada el 18 de maig de 2011 a la  Facultat d'Economia i Empresa de la Universitat Autònoma de Barcelona.

  Autor: Servei de Llengües de la UAB
  Data: Setembre 2011
  Durada: 00:13:51 
  Mida: 69,9 MB
  Tipus: video/x-flv 

 • Les unitats lèxiques no nominals de l'àmbit juridicoadministratiu en els reculls terminològics

  Comunicació de Patricia L.Vitri, professora del Departament de Filologia Catalana i Espanyola de la Universitat de Vic, Guida Cussó, tradutora i correctora i Josep M. Mestres, cap del Servei de Correcció Lingüística de l'Institut d'Estudis Catalans, en la IX Jornada de la SCATERM: Terminologia i llenguatge jurídic, celebrada el 18 de maig de 2011 a la Facultat d'Economia i Empresa de la Universitat Autònoma de Barcelona.

  Autor: Servei de Llengües de la UAB
  Data: Setembre 2011
  Durada: 00:31:10 
  Mida: 155 MB
  Tipus: video/x-flv 

 • Terminología y lenguaje jurídico: la edición castellano-euskera del Código civil español.

  Comunicació d'Andres Urrutia, professor de la Facultat de Dret de la Universitat de Deusto, vicepresident de l'Acadèmia Basca de Dret de Bilbao i president de la Euskaltzaindia, la Reial Acadèmia de la Llengua Basca, en la IX Jornada de la SCATERM: Terminologia i llenguatge jurídic, celebrada el 18 de maig de 2011 a la Facultat d'Economia i Empresa de la Universitat Autònoma de Barcelona.

  Autor: Servei de Llengües de la UAB
  Data: Setembre 2011
  Durada: 00:42:58 
  Mida: 216 MB
  Tipus: video/x-flv 

 • Encaix entre juristes i lingüistes

  Taula rodona a càrrec d'Apel·les Carod-Rovira, professor de l'Escola de Pràctica Jurídica i de la Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili i Narcís Mir i Sala, responsable de seguiment normatiu i desenvolupament estatutari en afers de la Unió Europea de la Secretaria d'Afers Exteriors del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya, en la IX Jornada de la SCATERM: Terminologia i llenguatge jurídic, celebrada el 18 de maig de 2011 a la  Facultat d'Economia i Empresa de la Universitat Autònoma de Barcelona.

  Autor: Servei de Llengües de la UAB
  Data: Setembre 2011
  Durada: 01:01:41 
  Mida: 315 MB
  Tipus: video/x-flv 

 • Terminologia jurídica catalana: algunes qüestions relatives a la consolidació de l'ús

  Ponència d'Agustí Pou, professor del Departament de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona, en la IX Jornada de la SCATERM: Terminologia i llenguatge jurídic, celebrada el 18 de maig de 2011 a la Facultat d'Economia i Empresa de la Universitat Autònoma de Barcelona.

  Autor: Servei de Llengües de la UAB
  Data: Setembre 2011
  Durada: 01:01:49 
  Mida: 309 MB
  Tipus: video/x-flv 

 • El tractament de la terminologia en els textos legislatius del Parlament de Catalunya.

  Ponència d'Agustí Espallargas, dels Serveis d'Assessorament Lingüístic del Parlament de Catalunya, en la IX Jornada de la SCATERM: Terminologia i llenguatge jurídic, celebrada el 18 de maig de 2011 a la Facultat d'Economia i Empresa de la Universitat Autònoma de Barcelona.

  Autor: Servei de Llengües de la UAB
  Data: Setembre 2011
  Durada: 00:29:20 
  Mida: 147 MB
  Tipus: video/x-flv 

 • El règim verbal en l'àmbit jurídic des d'una òptica diacrònica: una font per establir el llenguatge jurídic actual?

  Comunicació de Xavier Rull, professor del Departament de Filologia Catalana de la Universitat Rovira i Virgili, en la IX Jornada de la SCATERM: Terminologia i llenguatge jurídic, celebrada el 18 de maig de 2011 a la Facultat d'Economia i Empresa de la Universitat Autònoma de Barcelona.

  Autor: Servei de Llengües de la UAB
  Data: Setembre 2011
  Durada: 00:23:45 
  Mida: 123 MB
  Tipus: video/x-flv 

 • Cercador
 • Paraula
 • De:
 • Fins:
 

 

 

2020 Universitat Autònoma de Barcelona