• Seccions

Universitat Autònoma de Barcelona >Videos de la uab >Seccions de videos

 

 • Ready to fly? Tourism degree in english in Barcelona

  Video promoting the tourism degree

  Autor: Universitat Autònoma de Barcelona
  Data: Juny 2015
  Durada: 00:40 
  Mida: MB
  Tipus: video/x-flv 

 • Connecta, la comunitat d'UAB Idiomes. Juny 2015

  Informació del Programa Connecta i de les activitats en les quals podeu participar de manera gratuïta com a estudiants del Servei de Llengües i com a part de la comunitat universitària de la UAB. Juny 2015.

  Autor: Servei de Llengües de la UAB
  Data: Juny 2015
  Durada: 00:03:14 
  Mida: 42,2MB MB
  Tipus: video/x-flv 

 • L'alquimia i l'unitat de la matèria. Aproximació als símbols hermètics.

  L’alquímia tracta l’ànima com si fos una matèria que cal purificar, dissoldre i cristal·litzar. En aquest procés intern, que té el seu reflex en els experiments del laboratori, apareixen tota una sèrie de materials, els quals no són més que estadis diferents d’una única matèria universal.
  Jorge Rodríguez Ariza doctorant en Art sagrat Medieval. UAB

  Autor: Universitat Autònoma de Barcelona
  Data: Maig 2015
  Durada: 21:01 
  Mida: 152 MB
  Tipus: video/x-flv 

 • Possibilitats i límits de la Espectroscòpia FTIR en l'anàlisis de mostres submilimètriques amb estructura multicapa.

  Es tracta d’una introducció a la tècnica de l’espectroscòpia FTIR i les seves variants (FTIR, ATR/FTIR, micro-FTIR, micro-ATR/FTIR i microSR-FTIR) aplicades a l’anàlisi de mostres submilimètriques, en concret per aquelles mostres amb estructura multicapa que es troben freqüentment dins l’àmbit del patrimoni cultural.
  Victòria Beltran Sanchidrian Doctoranda del grup Anàlisi de Materials de Patrimoni Cultural, Universitat Politècnica de Catalunya.

  Autor: Universitat Autònoma de Barcelona
  Data: Maig 2015
  Durada: 16:32 
  Mida: 101 MB
  Tipus: video/x-flv 

 • Terrisses i Societats: l'estudi arqueomètric de les ceràmiques (Pre)històriques

  Els estudis arqueomètrics constitueixen una potent via de coneixement d’un ample ventall de característiques de les societats humanes en qualsevol moment de la seva història. Així, per exemple, els estudis de caracterització dels productes ceràmics emprats per les comunitats (pre)històriques permeten conèixer aspectes relacionats amb les seves estructures productives, tradicions artesanals i relacions socials.
  Dr. Xavier Clop García. Investigador del Departament de Prehistòria de la UAB i director del Grup de recerca ARCHEOM

  Autor: Universitat Autònoma de Barcelona
  Data: Maig  2015
  Durada: 39:06 
  Mida: 307 MB
  Tipus: video/x-flv 

 • Exemples d'estudis interdisciplinaris en caracterització de materials pictòrics: Maíno, El Greco, Lippi i Ribera.

  L’aplicació d’ un protocol d’anàlisi que inclou diferents tècniques instrumentals (MO, SEM-EDX, FTIR, cromatografia) permet obtenir informació sobre els materials presents en les diferents capes que configuren una pintura.
  Núria Oriols Pladevall química i restauradora al laboratori del Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC)

  Autor: Universitat Autònoma de Barcelona
  Data: Maig 2015
  Durada: 23:44 
  Mida: 143 MB
  Tipus: video/x-flv 

 • GRAPAC-CETEC un exemple d'interdisciplinarietat en el món del Patrimoni Cultural

  L’objectiu de GRAPAC és l’estudi dels béns patrimonials; des del coneixements biogeoquímics dels materials que els conformen, fins a les traces de la seva fabricació i ús, les interferències amb el medi on s’han creat i mantingut o les alteracions que han sofert.
  Dra Eulàlia Subira de Galdácano. Directora del Grup de Recerca Aplicada al Patrimoni Cultural.

  Autor: Universitat Autònoma de Barcelona
  Data: Maig 2015
  Durada: 10:24 
  Mida: 69 MB
  Tipus: video/x-flv 

 • L'Era Digital en el dia a dia de la Paleontologia: Recerca i Conservació del Patrimoni

  En els darrers anys les eines digitals s’han convertit en habituals en el món de la paleontologia i s’han integrat en bona part de la recerca que es porta a terme. Aquestes eines han significat la digitalització de mostres paleontològiques usant diferents eines tals com la fotogrametria, aparells làsers i LiDAR’s, i d’altres com la tomografia i la microtomografia de raigs X.
  Dr. Josep Fortuny Terricabras. Investigador de l’Institut Català de Paleontologia M. Crusafont.

  Autor: Universitat Autònoma de Barcelona
  Data: Maig 2015
  Durada: 21:14 
  Mida: 180 MB
  Tipus: video/x-flv 

 • Ús de la llum Sincrotó per analitzar objectes històrics i artístics

  Aproximació a com les característiques específiques d’alta brillantor, col·limació i bona relació senyal/soroll de la tecnologia de llum sincrotró ens permet conèixer els materials (origen, tècniques d’elaboració, …), obtenir informació (tecnològica, històrica, sociològica,…) i prendre decisions sobre processos de conservació i restauració del patrimoni històrico-artístic.
  Dra. Glòria Molina i Giralt. Doctora en Física Aplicada i Computacional i investigadora del Centre d’Estudis i Recerca en Humanitats de la UAB i del SGR Caracterització de Materials (GCM) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

  Autor: Universitat Autònoma de Barcelona
  Data: Maig 2015
  Durada: 20:33 
  Mida: 126 MB
  Tipus: video/x-flv 

 • Protocol transversal de treball del CRBMC en caracterització de materials pictòrics

  L’aplicació d’ un protocol d’anàlisi que inclou diferents tècniques òptiques (Llum difusa, llum rasant, llum UV-VIS, llum IR, False Color, IRR, RX) permet obtenir informació sobre els materials presents en les capes més superficials d’una peça. Aquests estudis permeten una idea preliminar de l’estat de conservació d’una peça i dels materials que la constitueixen.
  Ricardo Suarez de la Vega. Químic i restaurador del Centre de Restauració de Bens Mobles de Catalunya (CRBMC)

  Autor: Universitat Autònoma de Barcelona
  Data: Miag  2015
  Durada: 19:52 
  Mida: 104 MB
  Tipus: video/x-flv 

 • Cercador
 • Paraula
 • De:
 • Fins:
 

 

 

2019 Universitat Autònoma de Barcelona