• Seccions

Universitat Autònoma de Barcelona >Videos de la uab >Seccions de videos

 

  • Màster en Gestió de Riscos i Emergències

    Prepara als professionals amb les competències necessàries per identificar riscos i, elaborar i implantar un pla d'autoprotecció, exigible a determinades activitats, centres o establiments per a fer front a situacions d'emergència. L'alumne obté la titulació de Postgrau i permet la seva acreditació com a Tècnic competent en l'Elaboració de Plans d'Autoprotecció en l'àmbit local i en l'àmbit Catalunya.

    L'EPSI i la seva formació de Riscos i Emergències està acreditada en diverses comunitats autònomes:
    - Per I'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya).
    - Per l’Acadèmia Basca de Policia y Emergències.

    Autor: Universitat Autònoma de Barcelona
    Data: Maig 2014
    Durada: 01:42 
    Mida: 11 MB
    Tipus: video/x-flv 

  • Seguretat Privada

    Els cursos s’adrecen a gestors, responsables i tècnics de seguretat, tant del sector privat com del sector públic.
    El curs Superior de Gestió i Dret de la Seguretat està reconegut com a titulació suficient per a l'Habilitació com a Director de Seguretat Privada per la Secretaría de Estado de Seguridad. Adaptat a la orde INT/318/2011, i reconegut per l’ISPC com activitat de Formació Contínua realitzada per als membres dels Cossos de Policia de Catalunya.

    Autor: Universitat Autònoma de Barcelona
    Data: Maig 2014
    Durada: 01:44 
    Mida: 12 MB
    Tipus: video/x-flv 

  • Instrucció d’Unitats Canines de Treball

    La necessitat de gossos de treball en la societat actual és cada cop en més àmbits, com són detecció, seguretat, protecció civil i assistencial. Dins d'aquest context sorgeix la necessitat de l'especialista en la instrucció de gossos dedicats al treball en aquests diversos àmbits.

    Autor: Universitat Autònoma de Barcelona
    Data: Maig 2014
    Durada: 01:52 
    Mida: 13 MB
    Tipus: video/x-flv 

  • Màster en Gestió de la Qualitat i la Seguretat Alimentària

    La formació prepara als alumnes per a respondre a les exigències empresarials i socials en un sector laboral que demanda professionals qualificats. El programa cobreix les necessitats formatives des dels professionals de la cuina fins responsables de qualitat, directius i tècnics d'empreses alimentàries, entitats de certificació i control, inspectors alimentaris, assessors en matèria agroalimentària (Màster en Gestió de la Qualitat i la Seguretat Alimentaria: Postgrau científic i Postgrau jurídic).

    Autor: Universitat Autònoma de Barcelona
    Data: Maig 2014
    Durada: 01:49 
    Mida: 12 MB
    Tipus: video/x-flv 

  • Màster Criminalística

    Programa eminentment pràctic sobre la preparació, valoració i emissió dels dictàmens científics a les principals especialitats forenses i camps de la Criminalística: Examen de l'escena del crim, Dactiloscòpia, Armes, Anàlisi de la Informació en Intel•ligència Criminal, Frau en mitjans de pagament, Delictes econòmics, Tècniques d'entrevista-interrogatori, Investigació Informàtica -Informàtica Forense, Grafística, Documentoscòpia, Enginyeria forense, Incendis, Accidentologia, Infoanàlisi 3D, Imatge, Peritatge de veu i so, Biologia i química forense, Medicina i antropologia forense.

    Autor: Universitat Autònoma de Barcelona
    Data: Maig 2014
    Durada: 01:31 
    Mida: 10 MB
    Tipus: video/x-flv 

  • Escola de Prevenció i Seguretat Integral. Formació Continuada

    L'EPSI ofereix una àmplia oferta universitària de tercer cicle (mestratges, diplomatures de postgrau, cursos d'especialització i jornades tècniques), expressament orientada a la inserció laboral, per als professionals que volen aprofundir determinats temes o tècniques o volen actualitzar els seus coneixements. En aquestes accions formatives s'incorporen els processos d'implantació i auditoria de les normes i certificacions de qualitat i seguretat, així com els processos de capacitació de les persones que les han de portar a terme.

    Autor: Universitat Autònoma de Barcelona
    Data: Maig 2014
    Durada: 03:29 
    Mida: 26 MB
    Tipus: video/x-flv 

  • Dia de la Família 2014

    El Dia de la Família és una activitat que va dirigida a famílies d'estudiants de 2º de Batxillerat i de cicles formatius de grau superior, i té com a objectiu donar a conèixer el campus de la UAB, els estudis i els serveis de la universitat a les famílies dels futurs estudiants.

    Autor: Universitat Autònoma de Barcelona
    Data: Mraç 2014
    Durada: 04:57 
    Mida: 39 MB
    Tipus: video/x-flv 

  • TV3: Estudi del pol·len que ens envolta

    Els professors de la UAB Martí Boada i Jordina Belmonte expliquen com s’analitzen els nivells de pol·len a l’atmosfera i quins són els tipus més comuns del nostre entorn.

    Autor: TV3
    Data: Març 2014
    Durada: 07:32 
    Mida: 62 MB
    Tipus: video/x-flv 

  • 8TV: Avanços contra l'ansietat i la depressió

    Identifiquen un mecanisme cel·lular implicat en l’ansietat i la depressió.

    Autor: 8TV
    Data: Març 2014
    Durada: 00:29 
    Mida: MB
    Tipus: video/x-flv 

  • #comunicaccio | No callis, tampoc al carrer!

    L’Observatori per a la Igualtat de la UAB presenta la campanya “#comunicacció” on invita a denunciar i contestar a les situacions de discriminació a la UAB per mitjà del hastagh #comunicacció, enviant-ho a través d’un missatge privat al twitter i facebook de l’Observatori, o per correu electrònic.

    Autor: Observatori per a la Igualtat
    Data: Maig 2014
    Durada: 00:29 
    Mida: MB
    Tipus: video/x-flv 

  • Cercador
  • Paraula
  • De:
  • Fins:
 

 

 

2020 Universitat Autònoma de Barcelona