PBeques.Popup.Loading

Inici > Tipus d'estudi > Estudis de doctorat > Programa de beques per a estudis de doctorat a la Universidade Estadual Paulista (UNESP) de Brasil

Programa de beques per a estudis de doctorat a la Universidade Estadual Paulista (UNESP) de Brasil

Àrea temàtica

Arts i Humanitats
Biociències
Ciències
Ciències de la Salut
Enginyeries

Descripció

El Programa de Beques per cursar estudis de doctorat a la Universidad Estadual Paulista (UNESP) és una línia d’actuació del Programa de Apoyo a Estudiantes extranjeros de Doctorado (PAEDEx).

Tipus d'ajut

Beques

Places

21

Import

2000 BRL (Real Brasileño)
Pagament mensual amb un màxim de 48 mesos.

Destinataris

Estudiant de màster oficial
Investigadors
Predoctorals
Titulats

Tipus d'estudi

Estudis de doctorat

Requeriments

Ser professors o investigadors no brasilenys vinculats a universitats de països iberoamericans, preferentment associades a la AUIP, y comptar amb l’aval exprés de la seva institució.

Estar en possessió d’un títol de Màster o equivalent. Amb caràcter excepcional, podran ser admeses sol·licituds de persones que només tinguin un títol de llicenciat o equivalent, sempre i quan en el seu país aquest sigui el títol d’accés a doctorat, preferentment a una àrea de coneixement afí al programa sol·licitat.

Enviar el formulari de sol·licitud i la documentació requerida en el termini estipulat en aquesta convocatòria.

Criteris de selecció

La selecció de candidats serà realitzada per un Comitè Avaluador designat per la Pró-Reitoria de Pós-Graduação de la UNESP que inclourà al menys un representant designat per la AUIP. El Comitè tindrà en compte, entre d'altres, la qualificació del perfil acadèmic del sol·licitant i l'adequació de la sol·licitud als estudis sol·licitats.

Condicions

El beneficiari haurà d'entregar anualment un informe de les seves activitats prèviament aprovat pel Consell del Programa. La continuïtat de la beca d'estudis està condicionada al rendiment del beneficiari, tal com s'estipula a les normes i criteris del Programa de Doctorat en el que el candidat està matriculat. La renovació de la beca està condicionada a l'informe positiu que obligatòriament haurà d'emetre el director de la investigació. El becari es compromet a aprendre i utilitzar de forma regular la llengua portuguesa. La beca concedida pot ésser retirada si passats 6 mesos el becari no demostra eficiència en l'ús del portuguès.

Durada

48 mesos

Bases de la convocatòria

Data d'inici de sol·licituds

01/02/2013

Data de fi de sol·licituds a l'Organisme convocant

15/03/2013

Lloc de presentació a l'Organisme convocant

secretaria@auip.org

Observacions

La documentació s'ha d'enviar en format PDF.

Web amb més informació

Programa de beques per a estudis de doctorat a la Universidade Estadual Paulista (UNESP) de Brasil

Preguntes freqüents

Les preguntes NO es responen personalment, les respostes es publiquen en aquesta plana web.
*Si ja heu llegit la convocatòria sencera i encara teniu algun dubte, si us plau ompliu el formulari.
ERROR: FENIX id has not the expected format 1345654316908

*Consulta

*Vull rebre més informació sobre aquesta convocatòria