FAS > Salut > Programa de salut > Presentació

El Programa de Salut de la FAS té la finalitat de promoure estils de vida saludables entre l’estudiantat de la UAB, entenent la salut no només com l'absència de malaltia sinó com un estat de benestar bio-psico-social. Volem fomentar l’intercanvi d’informació fiable i contrastada per tal de poder prendre les decisions responsables i informades sobre els propis hàbits, pràctiques i consums. També fem derivacions i difusió de recursos més enllà dels que s’ofereixen al campus.
 
Els nostres objectius:
 
- Promoure la participació de l’estudiantat universitari com a Agents de Salut en les activitats de sensibilització del programa.
- Sensibilitzar, informar i orientar l’estudiantat sobre afectivitat, sexualitat i riscos com ara les malalties o infeccions de transmissió sexual com el VIH/sida, així com els riscos del consum de drogues i altres temes relacionats amb la salut.
 
Entre d’altres objectius, treballem per fomentar la reflexió sobre la pròpia sexualitat i afectivitat, estimulant actituds de prevenció de riscos; informem i fem sensibilització sobre les pràctiques i situacions de risc de transmissió de malalties o infeccions de transmissió sexual com el VIH/sida; promovem el consum conscient i responsable de substàncies; i també facilitem els canals per tal que l’estudiantat faci consultes i rebi assessorament personalitzat i especialitzat en matèria de drogues o d’infeccions de transmissió sexual.

La nostra filosofia:
Procurem oferir informació fiable, contrastada i actualitzada, així com espais segurs de consulta i reflexió, posant en primer lloc les persones i les decisions sobre el propi cos. Volem allunyar-nos de prejudicis i actituds paternalistes i estigmatitzants que sovint es tenen envers els consums de drogues, certes pràctiques sexuals i altres aspectes relacionats amb la salut.

Què fem:
Les nostres accions s'articulen a partir de dues àrees principals:
 
Salut sexo-afectiva: promoure la sexualitat i afectivitat saludables; tractar la diversitat d’identitats de gènere i orientacions sexuals; abordar les violències; prevenir pràctiques sexuals de risc que poden derivar en conseqüències com infeccions o malalties de transmissió sexual o embarassos no desitjats; etc.
 
- Hàbits i consums saludables: tractar l’oci juvenil i els riscos associats; fer prevenció o reducció de riscos en matèria de drogues i altres addiccions; promoure una alimentació saludable, així com l’auto-estima i l’auto-cura, la salut mental i emocional; etc.
 
Tanmateix, també ens ocupem d’altres qüestions de salut com ara els patrons d’alimentació o la salut mental, entre d’altres.
 
Com ho fem:
Des del Programa de Salut apostem per fomentar una educació crítica i transformadora que permet prendre decisions de manera conscient i responsable. El programa es basa en un model d'intervenció d'igual a igual en què estudiants de la UAB actuen com a Agents de Salut dirigint-se als seus companys i companyes del campus universitari en l’espai del Xiringu. La relació entre iguals entre agent de salut i estudiant és un dels grans valors afegits del programa. Els Agents de Salut del programa són estudiants de diferents facultats i cursos que es formen per fer assessorament i sensibilització sobre temes que els/les afecten.
 
A més de l’assessorament en salut i el Xiringu, el Programa de Salut consta d’altres serveis i activitats. Els/les voluntàries desenvolupen activitats de sensibilització en dates assenyalades; es posa a l’abast tota la informació necessària entorn la prova del VIH i d’altres ITS; i s’ofereix formació en format de taller i càpsules formatives. 

© 2019 Fundació Autònoma Solidària - Tots els drets reservats