Obert el termini per presentar candidatura per formar part de les Comissions delegades del Consell de Govern

Claustre

Fins el 10 de febrer, qualsevol estudiant de grau matriculat el curs actual a la UAB pot presentar la seva candidatura per formar part de les Comissions delegades del Consell de Govern.

15/02/2019

El Consell de Govern és l'òrgan suprem de govern col·legiat de la Universitat i, com a tal, estableix les seves línies estratègiques i programàtiques, així com les directrius, normatives i procediments per a la seva aplicació, en els àmbits de l'organització dels ensenyaments, recerca, recursos humans i econòmics i elaboració de pressupostos. Treballa en comissions delegades que s'encarreguen, entre d'altres, d'aprovar els assumptes delegats pel Consell de Govern, elaborar propostes perquè siguin ratificades al Consell de Govern, i resoldre els assumptes ordinaris del seu àmbit competencial. Totes les comissions estan formades per tots els estaments de la universitat, és a dir, per estudiants, personal docent i investigador, i personal d'administració i serveis. La seva composició es regula a través del corresponent acord de creació.

Fins el 10 de febrer de 2019, qualsevol estudiant de grau matriculat a la UAB el curs 18/19 pot presentar la seva candidatura per a formar part de les comissions delegades del Consell de Govern. L'elecció dels membres es farà en funció del bagatge en representació i es ratificarà en una sessió plenària del Consell d'Estudiants de la UAB al mes de febrer.

Les candidatures cal presentar-les per correu electrònic, adjuntant el formulari de candidatura i enviant-lo des del correu institucional (nom.cognom@e-campus.uab.cat) a info.participacio@uab.cat en el termini establert.

Per a més informació, podeu consultar el web de Dinamització Comunitària.

 

Notícies relacionades

Totes les notícies