Nova borsa de treball per cobrir vacants de tècnic/a d'informàtica a l'Ajuntament de Manlleu

Informàtica

La convocatòria ja és oberta i es recolliran sol·licituds fins el proper 27 de maig, dilluns. L'accés a la borsa serà mitjançant concurs-oposició, i les vacants a cobrir seran de tècnic/a mitjà, com a personal funcionari interí del Consistori.

17/05/2019

Els requisits específics de les persones aspirants són estar en possessió del títol de Grau en Enginyeria Informàtica o equivalent i acreditar el nivell de suficiència (C1) de llengua catalana. A més, qui no tingui la nacionalitat espanyola haurà de posseir els coneixements de llengua castellana de nivell superior.

Per tal de conèixer tots els detalls de la convocatòria (desenvolupament del procés selectiu, contingut de les proves, temari, valoració de mèrits, presentació de sol·licituds, etc.), podeu consultar-ne les bases reguladores en aquest enllaç.

 

Notícies relacionades

Totes les notícies