Nou protocol d'actuació contra l'assetjament

Aprovació del Protocol per prevenir i actuar contra l'assetjament sexual i per raó de sexe, orientac

La UAB aprova el nou Protocol per prevenir i actuar contra l'assetjament sexual i per raó de sexe, orientació sexual, identitat o expressió de gènere i la violència masclista.

16/10/2018

El dimecres 7 de novembre el Consell de Govern de la UAB ha aprovat un nou Protocol per prevenir i actuar contra l'assetjament sexual i per raó de sexe, orientació sexual identitat o expressió de gènere i la violència masclista que pren com a punt de partida el Protocol vigent des del 2016. Amb aquest nou document la Universitat Autònoma de Barcelona amplia i fiança el seu compromís per erradicar les violències masclistes i les relacions abusives en tots els àmbits universitaris.
 
El Protocol aprovat preveu un abordatge integral tot ampliant la perspectiva d’actuació i les definicions. D’una banda, incorpora mesures de prevenció, actuació, suport i acompanyament i, d’altra banda, identifica conductes d’assetjament i violència masclista per tal de garantir una protecció integral de tota la comunitat de la UAB.
 
Entre els compromisos que adquireix la Universitat es troba la difusió, formació i sensibilització. És per això que des de diferents àrees es desenvoluparan estratègies comunicatives i formatives amb campanyes informatives periòdiques i programes formatius específics pels diferents col·lectius de l'Autònoma.
 
L'Observatori per a la Igualtat serà l'encarregat del servei d'acollida, acompanyament i suport a aquelles persones que decideixin activar el Protocol. Anualment l'Observatori elaborarà un informe sobre les denúncies presentades i les mesures adoptades que serà traslladat al Claustre.
 
El nou protocol és una de les mesures que es recollien en el III Pla d'acció per a la Igualtat entre dones i homes a la UAB (2013-2017) i respon a un dels objectius del Projecte EGERA.
 
 
Un procés segur i confidencial
El Protocol per prevenir i actuar contra l'assetjament sexual i per raó de sexe, orientació sexual identitat o expressió de gènere i la violència masclista ha entrat en vigor des de la seva aprovació i qualsevol persona que l'activi es trobarà en un procés segur i confidencial.
 
Els principis d'actuació del protocol garanteixen un acompanyament i protecció de la dignitat de les persones implicades. Tot el procediment i els documents que en formen part són absolutament confidencials. A més, el protocol acorda la presa de totes les mesures necessàries per garantir l'absència de represàlies contra les persones que l'activin, en el present i en un futur.
 

Més informació: Protocol per prevenir i actuar contra l’assetjament sexual, l’assetjament per raó de sexe, orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere, i la violència masclista

 

Notícies relacionades

Aula estudiants

Activitats de Campus el dimarts, 19 de març

El 19 de març, es desenvoluparan diverses Activitats de Campus, una iniciativa endegada aquest curs per la UAB que consisteix en aturar l'activitat docent un dia al mes, de 13 a 15 h, perquè l'alumnat pugui participar en activitats especials. Llegir més

Totes les notícies