Màster Oficial Erasmus Mundus en Filosofies Alemanyes i Franceses: primer programa d’estudis en filosofia a nivell europeu

Màster Erasmus Mundus PhiAFEC

El Departament de Filosofia de la UAB és l'únic centre de l'Estat espanyol integrat en un programa d’estudis europeus en filosofia, amb la seva participació en el consorci del màster oficial Erasmus Mundus en Filosofies Alemanyes i Franceses: Qüestions Contemporànies (PhiAFEC).

19/03/2019

El pla d’estudis del màster PhiAFEC es du a terme en itineraris formatius de periodicitat semestral a les universitats del consorci, de diversos països i en llengua francesa i alemanya, per a les quals també s’ofereix docència al Goethe Institut de Toulouse. El programa ofereix també mobilitat a centres associats al consorci per fer-hi estades puntuals durant els mesos d’estiu a Moscou, Seul, Bahia o Jamaica.

El Departament de Filosofia de la UAB acull actualment estudiants que provenen de la Université Toulouse 2 Jean Jaurès i que duen a terme la mobilitat del segon semestre en el màster oficial en Filosofia Aplicada.

La proposta docent del màster Erasmus Mundus PhiAFEC aborda les transformacions que han donat lloc al panorama filosòfic actual a Europa i enllà d’Europa i far palès que la interacció entre els diversos corrents filosòfics des del s. XVI conforma la història de les ciències humanes i socials com a ciències de la matèria i de la vida. Construeix una introducció crítica a la producció de coneixement, en atenció als debats centrals que troben la seva traducció en àmbits afins al filosòfic, com ara l’antropologia, la sociologia, la lingüística, la psicopatologia, la física, la biologia o les arts plàstiques, performatives i visuals, així com a les transformacions del món que aquesta diversa producció de coneixement ha comportat i que en fan possible la intel·ligibilitat.


Per a més informació:
Màster oficial Erasmus Mundus in German and French Philosophy: Contemporary Issues (PhiAFEC)
Web pròpia del màster PhiAFEC

 

Notícies relacionades

Totes les notícies