La rectora presenta el seu informe anual al Claustre de la UAB

Sessió del Claustre del 15 de desembre de 2016

El Claustre és l'òrgan màxim de representació de tots els sectors de la comunitat universitària. El 14 de febrer, es reunirà per sotmetre a discussió l'informe de la rectora i una proposta presentada per claustrals referent al protocol de la UAB contra l'assetjament sexual.

12/02/2018

El proper 14 de febrer, a la sala d'actes del Rectorat, tindrà lloc una sessió ordinària del Claustre de la UAB. En aquesta sessió, la rectora de la Universitat, Margarita Arboix, presentarà el seu informe anual, titulat "Línies generals de la política de la Universitat". Tal i com està previst als estatuts de la UAB, l'informe serà sotmès a debat i a votació.

En un altre punt de l'ordre del dia, es discutirà i votarà una proposta presentada pels claustrals consistent en "obrir un procés transparent de revisió del Protocol contra l'assetjament sexual a la Universitat Autònoma de Barcelona". La reunió acabarà amb un torn obert de paraules.

El Claustre és l'òrgan màxim de representació de la comunitat universitària. Debat les línies generals d'actuació de la Universitat, controla la gestió dels càrrecs i impulsa l'activitat normativa d'altres òrgans de govern. Es renova cada quatre anys, a excepció del sector dels estudiants, que ho fa cada dos anys, i es reuneix com a mínim dues vegades a l'any. A més del funcionament per sessions plenàries, el Claustre pot crear comissions específiques.

 

Notícies relacionades

Totes les notícies