Joaquín Gairín és reelegit com a degà de la Facultat de Ciències de l'Educació

Joaquín Gairín

La junta de la Facultat de Ciències de l'Educació ha aprovat la reelecció de Joaquín Gairín, catedràtic de didàctica i organització escolar, com a degà del centre. Gairín és especialista en programes de reforma educativa i processos de canvi educatiu, entre d'altres àmbits.

10/10/2018

En una sessió extraordinària, la junta de la Facultat de Ciències de l'Educació de la UAB ha reelegit Joaquín Gairín, catedràtic del Departament de Pedagogia Aplicada, com a degà del centre. Gairín exerceix el càrrec des de l'any 2015.

Catedràtic de didàctica i organització escolar, Gairín és graduat social, psicòleg i pedagog. La seva experiència docent i institucional és àmplia: professor d'EGB, director de centre educatiu, degà de la Facultat en una anterior etapa, comissionat per al Clúster en Educació i Formació, director de l'Institut de Ciències de l'Educació de la UAB i director del Departament de Pedagogia Aplicada.

Gairín és consultor internacional i intervé en programes de reforma educativa a Espanya i Amèrica Llatina. Actualment, dirigeix projectes sobre desenvolupament social i educatiu, desenvolupament organitzacional, processos de canvi educatiu, lideratge, avaluació de programes i institucions, TIC en formació i avaluació d'impacte.

Més informació: Facultat de Ciències de l'Educació

 

Notícies relacionades

Totes les notícies