Sala de premsa

EIGE publica un informe sobre les nenes en risc de MGF en quatre països europeus

Portada EIGE 02

L’informe d’EIGE (European Institute for Gender Equality), en el qual ha participat la Fundació Wassu-UAB, presenta una estimació del nombre de nenes en risc de patir Mutilació Genital Femenina (MGF) a Espanya, Dinamarca, Luxemburg i Àustria.

28/07/2021

L’MGF es troba actualment en diàspora, practicada en quasi tots els països del món. La seva prevalença es calcula en 27 països de l’Àfrica Subsahariana, Iraq, Iemen i Indonèsia, tot i que també està documentada en altres zones del món. A Europa, hi ha diferents estudis que estimen el possible nombre de nenes en risc de patir-la, però és difícil trobar registres sistemàtics. A Espanya, destaquen els Mapes demogràfics elaborats per Adriana Kaplan i Antonio López, actualitzats cada quatre anys, disponibles a la pàgina web de la Fundació Wassu-UAB.

 

Resultats de l'estudi: dos escenaris de risc

El recent informe publicat per EIGE també destaca per la seva utilitat i importància, donant a conèixer la realitat de l’MGF en el context europeu. L’estudi té en compte els patrons migratoris més recents en els quatre països on s’ha desenvolupat la investigació, per presentar dos tipus d’escenaris: el d’alt risc, en el qual s’assumeix que el procés migratori no ha tingut impacte en la disposició familiar respecte a la continuïtat de la pràctica; i el de baix risc, en el qual s’assumeix que el procés d’aculturació genera canvis en la prevalença esperable en les primeres i segones generacions de migrants.

Els principals resultats mostren com l’augment de població migrant provinent de països on es realitza l’MGF ha fet incrementar el nombre de nenes en risc de patir la pràctica, encara que també es detecta una major predisposició de la comunitat en contra de la pràctica.

 

Legislació i polítiques a Europa

També s’analitza la legislació i les polítiques relacionades amb el tema, compartint algunes recomanacions per tots els estats membres de la UE, amb l’objectiu d’eliminar la pràctica en el continent. Principalment, es remarca la importància d’oferir formació especialitzada a tots/es els/les professionals que treballen amb les comunitats afectades, sobretot en els àmbits de salut, educació, dret, asil i migracions, perquè siguin capaces de realitzar un abordatge adequat, holístic i respectuós. Així mateix, s’aconsella als estats implementar sistemes de registre dels casos, que permetin tenir informació fiable sobre el nombre de famílies ateses per part dels diferents serveis públics; invertir recursos en les campanyes de sensibilització de la població i les comunitats; i reconèixer l’MGF com a una forma de violència de gènere en els programes d’asil.

La Fundació Wassu-UAB ha liderat la investigació a Espanya i ha participat en l’elaboració d’aquest informe, fent una anàlisi de les dades del padró de 2018, així com en l’actualització del marc legislatiu i de polítiques públiques relacionades amb l’MGF a Espanya. Seguim amb el compromís de generar coneixement científic de qualitat que permeti conèixer millor i d’aquesta manera desenvolupar bones pràctiques en la intervenció.

Per veure informació més detallada sobre la situació a Espanya, podeu consultar l’informe elaborat per la Fundació Wassu-UAB per a la Delegació del Govern contra la Violència de Gènere el 2020.

https://www.uab.cat/web/transferencia-del-coneixement/mutilacio-genital-femenina-mgf-1345796033848.html

https://eige.europa.eu/publications/estimation-girls-risk-female-genital-mutilation-european-union-denmark-spain-luxembourg-and-austria