Convocatòria de pràctiques de periodisme al Parlament Europeu per a graduats universitaris

Becaris al Parlament Europeu

El 30 de novembre és la data límit per presentar-se a les beques Robert Schuman opció general, de periodisme, que començaran l'1 de març de 2019 i tindran una durada de cinc mesos. Les persones sol·licitants han d'estar en possessió del títol universitari abans que es tanqui la convocatòria.

12/11/2018

El Parlament Europeu convoca dos cops l’any períodes de pràctiques per a graduats universitaris, en opció general, de periodisme. Les Beques Schuman permeten completar els coneixements adquirits durant els estudis, familiaritzar-se amb l’activitat de la UE i, en particular, del Parlament Europeu. A més, permet als becaris conèixer les tasques d'una oficina de premsa, estar en contacte amb eurodiputats i seguir de prop l’actualitat del Parlament Europeu.
 
Per al període de pràctiques de l'1 de març al 31 de juliol de 2019 es convoquen 124 places. La convocatòria està oberta del 30 d'octubre al 30 de novembre a mitjanit. Els períodes de pràctiques tenen una durada de cinc mesos –prorrogables– i hi ha opció remunerada i no remunerada. Actualment, el sou de la beca són 1.313,37 euros al mes per als becaris a Brussel·les o Luxemburg. A Espanya és de 1.164,96 euros, import que s’actualitza cada 1 de gener. La beca també inclou un viatge a Estrasburg per participar de les tasques administratives o de gestió informativa de la institució durant una sessió plenària.
 
Requisits:
 

  • Posseir la nacionalitat d'un Estat membre de la Unió Europea o d'un país candidat a l'adhesió a la Unió Europea, sense perjudici del que es disposa en l'article 5, apartat 2, de les Normes internes.
  • Haver complert 18 anys en la data del començament de les pràctiques.
  • Posseir un coneixement perfecte d'una de les llengües oficials de la Unió Europea.
  • No haver gaudit d'un període de pràctiques o d'un contracte remunerat de més de dos mesos consecutius a càrrec del pressupost de la Unió Europea.
  • D’acord amb l’article 22 de les normes d’admissió, els sol·licitants han d’estar en possessió del títol universitari abans que es tanqui la convocatòria de la beca, és a dir, el 30 de novembre de 2018.
  • Els candidats de la modalitat de periodisme han de posseir una experiència professional acreditada bé mitjançant publicacions, bé mitjançant la pertinença a una associació de periodistes d'un Estat membre de la Unió Europea, o bé mitjançant una titulació en periodisme reconeguda en els Estats membres de la UE o als països candidats a l'adhesió.
  • Els candidats poden presentar sol·licituds per a un màxim de tres ofertes de beques per període.

Per a més informació i inscripcions, consulteu aquest enllaç.
 
Altres convocatòries
 
El Parlament Europeu també convoca pràctiques de formació, pràctiques per a persones amb discapacitat, pràctiques de traducció per a graduats universitaris i pràctiques de formació en traducció. Per a més informació, consulteu aquest enllaç.
 
A més, gran part de les institucions i organismes de la Unió Europea convoquen regularment períodes de pràctiques. El Parlament Europeu, la Comissió Europea, el Consell de la UE, el Banc Central Europeu, el Comitè de les Regions, el Banc Europeu d’Inversions, el Comitè Econòmic i Social Europeu, el Defensor del Poble Europeu, el Tribunal de Comptes Europeu o el Tribunal de Justícia de la Unió Europea són alguns exemples.

 

Notícies relacionades

50 anys Moviment Estudiantil

La UAB celebra els 50 anys del moviment estudiantil

Amb els 50 anys de la UAB, el moviment estudiantil també celebra el seu cinquantè aniversari. Per aquest motiu, el passat dimarts 14 de maig, la universitat va organitzar un acte per presentar l’audiovisual ‘50 anys del Moviment Estudiantil a la UAB’. Llegir més

Totes les notícies