Convocades 18 places de contractació laboral en pràctiques a la Corporació UAB

Garantia Juvenil Corporació UAB

Les contractacions es faran efectives si la Universitat obté llum verda per participar al Programa de Garantia Juvenil d'enguany. Les ofertes s'han publicat a l'aplicació NEXUS i s'adrecen a persones menors de 30 anys, ja graduades i en cerca de feina.

10/10/2018

La corporació ha sol·licitat participar a l’edició d’enguany del Programa de Garantia Juvenil que convoca el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya. En cas que la participació sigui aprovada, les diferents entitats de la corporació UAB incorporaran 18 persones graduades de diverses titulacions amb un contracte laboral en pràctiques.
 
Aquest contracte oferiria remuneració i tindria una durada de sis mesos amb dedicació a jornada completa. Les ofertes ja s’han publicat a l’aplicació NEXUS del Servei d’Ocupabilitat i, per tal de postular-se, cal complir els requisits del Programa:
 

 

  • Edat: ser menor de 30 anys.
  • Acreditar la possessió d'un títol universitari o de formació professional de grau mig o superior o títols oficialment reconeguts com equivalents, o d'un certificat de professionalitat, que habiliti per a l'exercici professional.
  • Estar empadronat/da a qualsevol municipi de Catalunya.
  • Tenir nacionalitat espanyola, o ser ciutadà/ana de la Unió o dels Estats que formen part de l'Acord sobre l'espai Econòmic Europeu o de Suïssa i trobar-se a Espanya en exercici de la lliure circulació i residència. També podran inscriure-s'hi les persones estrangeres titulars d'una autorització per a residir en territori espanyol que les habiliti per a treballar.
  • Estar inscrit/da com a demandant d'ocupació no ocupat/da (DONO) al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (per fer-ho, cal anar a l’oficina del SOC més propera al domicili d’empadronament).
  • Ser beneficiari/ària del Sistema Nacional de Garantia Juvenil (per registrar-se, cal anar a l’oficina del SOC més propera al domicili d’empadronament i/o a les Oficines Joves).
  • Complir els requisits que exigeix la modalitat del contracte de treball en pràctiques.
  • No haver participat al Programa de la Convocatòria dels exercicis 2016 i 2017, ni estar contractat/da, a data de la publicació de la Resolució de la convocatòria, dins d'un programa de Garantia Juvenil que comporti una contractació laboral.
  • Acreditar no haver rebut accions educatives ni formatives en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud al Programa de Garantia Juvenil.
  • No haver treballat en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.
 
Aquesta és la relació de les places convocades a les fundacions de la UAB:
 
Fundació Destinació Titulacions requerides
Fundació UAB (4 places) Direcció de Serveis Docents Psicologia / Pedagogia
Direcció Jurídica i de Recursos Humans Relacions Laborals / Dret
Direcció Econòmica-Financera i de Patrimoni Turisme i Direcció Hotelera / Màrqueting
Promoció i Comunicació Periodisme / Comunicació Audiovisual / Publicitat i RRPP
Fundació Hospital Clínic Veterinari (4 places) Servei de diagnòstic per a la imatge Veterinària
Administració ADE / Enginyeria
Informàtica Informàtica
Comunicació Periodisme / Comunicació Audiovisual / Publicitat i RRPP
Fundació Autònoma Solidària (4 places) Voluntariat Ciències de la Salut, Humanístiques o Socials
Socioeducativa Educació / Pedagogia / Ciències Socials / Ciències de la Comunicació
Servei d’Atenció a la Discapacitat Psicologia / Pedagogia
Comunicació Ciències de la Comunicació (preferiblement, Comunicació Audiovisual)
Fundació Salut i Envelliment UAB (3 places) Biblioteca Josep Laporte Biblioteconomia i Documentació
Recerca i Transferència Bioestadística / Matemàtiques
Infermeria / Medicina / Psicologia
Fundació Alumni UAB (2 places) Comunicació Periodisme / Comunicació Audiovisual / Publicitat i RRPP
Activitats i xarxa Alumni Publicitat i RRPP
Fundació Wassu (1 plaça) Fundació Wassu Ciències Socials / Ciències de la Comunicació

 

Notícies relacionades

Totes les notícies