Albert Branchadell és elegit nou degà de la Facultat de Traducció i Interpretació

Albert Branchadell
Foto: Fundació Institut Confuci de Barcelona.

Albert Branchadell, professor del Departament de Filologia Catalana, ha estat elegit degà de la Facultat de Traducció i Interpretació. Completen l'equip Judit Fontcuberta, Hesham Abu-Sharar, Miquel Edo, Jordi Mas, Blai Guarné, Anna Gil, Regina Saraiva, Marta Arumí, Lucía Molina i Carme Mangiron.

06/05/2016

La Junta de la Facultat de Traducció i Interpretació de la UAB ha escollit Albert Branchadell, professor del Departament de Filologia Catalana, com a degà del centre. El nou degà i el seu equip prendran possessió del càrrec el 16 de maig. Branchadell agafa el relleu de la professora Laura Santamaria, que ha estat la degana entre 2011 i 2016.

A més de Branchadell, integraran l'equip del Deganat Judit Fontcuberta, secretària i degana de Relacions Institucionals; Hesham Abu-Sharar, vicedegà d'Estudis de Grau i de Postgrau; Miquel Edo, vicedegà de Treball de Fi de Grau, Pràctiques i Professionalització; Jordi Mas, coordinadora de la Titulació de Traducció i d'Interpretació; Blai Guarné, coordinador de la Titulació d'Estudis de l'Àsia Oriental; Anna Gil, coordinadora de Promoció i Extensió Universitària; Regina Saraiva, coordinadora d'Afers Acadèmics d'Alumnes, Alumnes amb Necessitats Educatives Especials i Alumni; Marta Arumí, coordinadora d'Interpretació; Lucía Molina, coordinadora del Màster Universitari en Traducció, Interpretació i Estudis Interculturals; Adrià Martín, coordinador del Màster Universitari en Tradumàtica; i Carme Mangiron, coordinadora del Màster Universitari en Traducció Audiovisual.

Professor a la UAB des de 1993

Branchadell és llicenciat en filologia catalana i en filosofia per la UAB, doctor en filologia catalana per la UAB i doctor en ciències polítiques per la UPF. Des de 1993, és professor del Departament de Filologia Catalana de la UAB. Ha estat coordinador de la Unitat de Filologia Catalana de la Facultat de Traducció i d'Interpretació en diversos períodes i, entre 2011 i 2016, n'ha estat el vicedegà d'Estudis. Ha coordinat diferents títols propis de la UAB en matèria de correcció i assessorament lingüístic i va impulsar el Màster d'Ensenyament de Català per a l'Acolliment Lingüístic.

Ha estat també membre de diferents comissions delegades del Consell de Govern de la UAB (Afers Acadèmics, Doctorat, Política Lingüística i Relacions Internacionals) i membre del Claustre en dos períodes (1999-2002 i 2004-2012). És membre del consell editorial de Quaderns. Revista de Traducció i contribueix al sosteniment de la Fundació Autònoma Solidària.

Fora de l'àmbit universitari, ha estat membre de la Comissió d'Experts de l'Observatori de la Llengua Catalana i del Grup d'experts en drets lingüístics i sociolingüística de la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat, i és membre de la Societat Catalana de Sociolingüística, filial de l'Institut d'Estudis Catalans.

Més informació: Facultat de Traducció i Interpretació

 

Notícies relacionades

Logotip de la Universitat Autònoma de Barcelona

Serveis mínims al campus de la UAB

Amb motiu de la vaga convocada per a aquest divendres 18 d'octubre s'han establert uns serveis mínims per garantir la seguretat i el manteniment dels serveis propis de la Universitat.

Totes les notícies