Language and Literature Education 
Social Science Education

Research Group in Language Education (GREAL)

GREAL's members have been working together as a research team for over 10 years. The group is composed of researchers and research assistants from the Language Section of this department, from the University of the Basque Country and from the University of Valencia. It also includes in-service primary and secondary teachers.

The Group is interested in the following fields of research:
 a) Teaching and learning how to write texts
 b) Formative evaluation in the area of Language
 c) Teaching and learning grammar

http://grupsderecerca.uab.cat/greal/ca

 

Research Group in Plurilingual Interaction and Teaching (GREIP)

GREIP was awarded the distinction of consolidated research Group by the Catalan Government in 2005. Its members are interested in how languages are learnt and taught in plurilingual milieus. Dr Luci Nussbaum is its research group leader.

The Group is interested in the following fields of research:

a) Interaction, Conversation Analysis and language learning.
b) Plurilinguism and language contact.
c) Reception of immigrant students to the classroom.
d) Sociocultural diversity and language learning.
e) Language awareness and language learning.
f) Content Language and Integrated Learning (CLIL).
g) Language learning and new technologies.

 http://greip.uab.cat/en/

 

Research Group in Children's Literature and Literature Education (GRETEL)

GRETEL is composed of researchers in the Section of Language and Literature Education (UAB) interested in the study of the use of Children's Literature to promote Literature Education in formal settings (compulsory education). The group was awarded the distinction of consolidated research Group by the Catalan Government in 2009 Dr. Teresa Colomer is its research group leader.

The Group is interested in the following fields of research:

a) Reading and Reading Habits among children & teenagers.
b) The use of Picture books as tools to integrated students of immigrant origin.
c) Traits and educational values of picture books.

http://www.gretel.cat/en


Grup de recerca de Llengua i EducacióEl grup de recerca Llengua i Educació (LED) fundat a partir del nucli d’investigadors de l’equip col·laboratiu CLIL-SI ha rebut reconeixement oficial a l’any 2014. LED està format per investigadores provinents del camp de l’ensenyament-aprenentatge de llengües estrangeres, d’altres àmbits de l’educació que es preocupen pel paper que la llengua juga en els aprenentatges en medi institucional.  La investigadora principal és la Dra. Cristina Escobar Urmeneta.
Les línies de treball del grup en aquests moments són:

a) La llengua com a instrument de construcció del coneixement
·          Parlar, llegir i escriure per aprendre. Competència comunicativa i currículum integrat de llengües.
·          Competència interactiva escolar i competència interactiva acadèmica.
·          Eines i estratègies d’avaluació formativa amb valor certificador: rúbriques, portafolis, auto i co-avaluació

b) Ensenyament,  aprenentatge i avaluació de L2 i LE en medi escolar
·          Tasques i projectes. Seqüències riques en contingut. Aprenentatge significatiu i en context.
·          Interacció i aprenentatge de llengües.
·          Eines i estratègies d’avaluació formativa amb valor certificador: rúbriques, portafolis, Portfolio Europeu de Llengües. Avaluació de la interacció.

c) Formació inicial i continuada del professorat en i per a la internacionalització
·          Disseny de models formatius de recerca col·laborativa en partenariat.
·          Treball col·laboratiu entre professorat de llengües i de continguts acadèmics
·          Formació inicial del professorat de/en llengües estrangeres a partir de la reflexió sobre la pràctica.
·          Avaluació de la titulació de Grau d’Educació Primària en anglès (GEPa)
·          Formació del professorat universitari implicat en la docència en anglès
·          Ús guiat de la videoconferència i xat com a eines d’internacionalització en la formació de docents.

http://grupsderecerca.uab.cat/led/

Theses in the network The PhD theses of the catalan universities

 

Parc de la Recerca Transference of technology and knowledgement of the UAB

 

CONTACT US

Departament of Language, Literature and Social Science Education

Building G-5, office G5-115. 08193 - Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

Tel: +34 93 581 18 78

d.did.llenguaarrobauab.cat

 

 

 

 

2021 Universitat Autònoma de Barcelona