UAB Handbook for contracting temporary staff

UAB Handbook for contracting temporary staff for projects and research agreements

  • Àrea de Personal Acadèmic, Investigador en Formació i de Suport a la Recerca
  • Unitat de Contractació i Gestió del Personal de Suport a la Recerca.
  • Telf: +34-93 586 84 15