Research

Convocatòria del procés per a l'acreditació d'entitats TECNIO pel període 2020-2023

Stage

Oberta

Grant administered by

Àrea de Gestió de la Recerca

Grant provider

  • Agència de suport a la competitivitat de l'empresa catalana (ACC1Ó)

Programme

Pacte Nacional per a la Indústria (2017_2020)

Thematic area

  • Biosciences
  • Health sciences
  • Experimental sciences
  • Human sciences
  • Social sciences
  • Technological sciences and Engineering

Type of aid

AAB_Altres ajuts per a Producció Científica

Intended applicants

  • Grups de Recerca (GRU)

Description

TECNIO és l'acreditació que atorga la Generalitat de Catalunya a través d'ACCIÓ per
identificar i donar visibilitat als desenvolupadors de tecnologia del sistema R+D+I de Catalunya que presentin capacitats tecnològiques diferencials i amb capacitat de transferir-les per enfortir el teixit empresarial i fer atractiu internacionalment el ecosistema català d'innovació. Això ha de contribuir a incentivar l'activitat del
mercat tecnològic català entre els generadors de tecnologia, els compradors, els facilitadors i altres col·laboradors del procés com, entre d'altres, els consultors, agents de patents i les escoles de negoci.
S'entén com a desenvolupadors de tecnologia TECNIO els grups de recerca
del sistema universitari de Catalunya, els grups i/o centres del CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas) ubicats a Catalunya i els centres de recerca de Catalunya CERCA i que compleixin els requisits
d'elegibilitat i atributs detallats als apartats 1.1 i 1.2 de l'Annex de les bases.
En cas d'estar interessats en sol·licitar una acreditació TECNIO us hauríeu de posar en contacte amb l'adreça de correu electrònic recerca.respon@uab.cat per tal que us puguem proporcionar les dades necessàries. De la mateixa manera, un cop complimentada la sol·licitud, ens l'haureu de fer arribar juntament amb la documentació annexa abans del termini intern establert per tal que la puguem tramitar a través d'EACAT.

Call regulations

Does not apply

Information website

Does not apply

Publication date

09/12/2019

Opening date

01/01/2020

Submission date at UAB

15/12/2022

Date of submission to the Agency convener

30/12/2022

Resolution date

31/12/2020

Resolution

Does not apply