Research

AXA Post-Doc 2022 “Health Impacts of Climate Change”

Stage

Pendent de resolució

Grant administered by

Àrea de Gestió de la Recerca

Grant provider

  • AXA Research Fund

Programme

AXA Post-Doctoral applications

Thematic area

  • Social sciences
  • Biosciences
  • Health sciences

Type of aid

INT_Projectes Internacionals

Intended applicants

  • Investigadors/es (INV)

Description

Aquesta convocatòria estableix a les seves bases que cada universitat que hi participi només podrà apor tar una ÚNICA CANDIDATURA, establint la desqualificació automàtica com a conseqüència per al cas de presentar-se més d'una candidatura per institució.
Cal també tenir en compte que 1) només són elegibles les recerques en àrees de coneixement relacionades amb el tòpic “Impactes en la Salut del canvi climàtic”, permetent-se però recerques transdisciplinàries i 2) és elegible exclusivament personal investigador que es trobin en l'etapa inicial de la seva carrera investigadora, amb una antiguitat de Doctorat menor de 5 anys.

Call regulations

Does not apply

Information website

Check website

Publication date

01/04/2022

Opening date

05/04/2022

Submission date at UAB

20/04/2022

Date of submission to the Agency convener

28/04/2022

Resolution date

01/12/2022

Resolution

Does not apply