Research

Subvencions a treballs de recerca en l'àmbit de la pau (R-ICIP): R-ICIP 2022

Stage

Pendent de resolució

Grant administered by

Àrea de Gestió de la Recerca

Grant provider

  • Institut Català Internacional per la Pau (ICIP)

Programme

Sense Programa

Thematic area

  • Human sciences
  • Social sciences

Type of aid

PAU_Projectes pel foment i la difusió de la Cultura de la Pau

Intended applicants

  • Investigadors/es (INV)
  • Grups de Recerca (GRU)

Description

Requisits dels treballs de recerca subvencionables: -Els treballs de recerca objecte d'aquestes subvencions han de versar directament sobre algun dels àmbits de recerca descrits a cada convocatòria. -Les propostes han de ser projectes originals que no hagin rebut finançament de la Generalitat de Catalunya o d'altres administracions públiques.

Requisits:
Els equips de recerca han d'estar constituïts per:a) Un mínim de tres persones investigadores amb un doctor o doctora, que haurà de tenir dedicació completa i estar vinculat estatutàriament o contractualment a la plantilla universitària o del centre de recerca. Aquest doctor o doctora haurà d'assumir la responsabilitat del projecte i pot actuar en nom i representació del beneficiari a aquest efecte. Les persones amb contractes ICREA, Ramón y Cajal o altres contractes postdoctorals amb una durada mínima de dos anys computen com a membres amb vinculació permanent.b) També podran formar part de l'equip de recerca altres persones vinculades a les entitats beneficiàries o a d'altres entitats encara que no reuneixin els requisits establerts a la base 2.1 de la convocatòria.Els membres dels equips de recerca poden ser de diferents universitats o centres de recerca, però el projecte, a efectes econòmics i/o administratius, quedarà vinculat a la institució d'adscripció de la persona responsable. Els treballs objecte d'aquestes subvencions poden consistir en recerca teòrica i/o aplicada, des de qualsevol disciplina o àrea de coneixement, sempre que versin directament sobre algun dels àmbits temàtics prioritaris de l'ICIP, que són els següents:a) Memòria, convivència i reconciliació (eines i iniciatives de reconciliació, convivència i reconstrucció del teixit social, participació i incidència de la societat civil en processos de justícia transicional i memòria, rol de lesdiàspores en la construcció de pau).b) Violències endèmiques fora de contextos bèl·lics (narcotràfic, crim organitzat, corrupció, violències urbanes, bandes juvenils delinqüents, violència contra les dones, desplaçaments forçats, violacions dels drets humans,seguretat ciutadana, impactes socials i mediambientals de projectes empresarials en aquests contextos i respostes institucionals i/o ciutadanes de prevenció, resiliència i resistència a aquestes situacions).c) Diàleg social i polític (estudi i aprofundiment de diferents metodologies de promoció del diàleg, l'anàlisi de casos positius de promoció del diàleg, l'estudi de dinàmiques relacionades amb la polarització política i social, molt especialment les experiències de despolarització i la seva relació amb les xarxes socials).d) Pau i seguretat en les polítiques públiques (pràctiques i eines per a una seguretat humana i feminista, estratègies locals i globals de control social, processos de securitització i militarització dels conflictes).

Call regulations

Does not apply

Information website

Check website

Publication date

01/04/2022

Opening date

02/04/2022

Submission date at UAB

25/04/2022

Date of submission to the Agency convener

02/05/2022

Resolution date

01/10/2022

Resolution

Does not apply