SERVEI D'INFORMÀTICA

Objectiu del servei
Servei de reparacions d'equips informàtics amb unes tarifes específiques segons el cas.

 Servei de reparació d'equips 
Manteniment d'equips recomanats
Dades del servei de manteniment d'equips recomanats
Característiques del servei
Concepte
Import
Diagnòstic i pressupost (només si decidiu no fer la reparació)

15,83 €

Mà d’obra
1 Hora

52,37 €

½ Hora

29,23 €

Desplaçaments
Campus Bellaterra

Gratuït

Campus Sabadell

6,09 €

Campus Barcelona

14,62 €

Equips de substitució (per dia)
Ordinador PC

7,32 €

Monitor

3,65 €

Impressora injecció

5,48 €

Impressora làser A determina segons model sol·licitat