SERVEI D'INFORMÀTICA

Objectiu del servei
Servei de reparacions d'equips informàtics amb unes tarifes específiques segons el cas.

Servei de reparació d'equips
 

Manteniment d'equips recomanats

 
Dades del servei de manteniment d'equips recomanats

Els equips recomanats disposen d'un servei de manteniment durant 3 o 5 anys.

Com sol·licitar el servei

Per reportar incidències en aquests equips truqueu al Centre d'Assistència i Suport (CAS), al telèfon 93 581 2100. Cal facilitar el número de sèrie (o Service Tag, o Serial Number, o S/N) de l'equip que té l'avaria o, si és el cas, el número de sèrie del monitor.

El CAS escalarà la incidència al suport tècnic corresponent. En un termini màxim de 2 dies, a partir de la data d'obertura, un tècnic es desplaçarà al lloc indicat per solucionar la incidència.

Si és necessari carregar el sistema operatiu a aquests equips només cal que us poseu en contacte amb el Servei d'Informàtica Distribuïda de la vostra facultat i ells s'encarregaran de tornar a instal·lar la imatge de disc.

Per tal d'ampliar o modificar les configuracions de maquinari d'aquests equips us podeu dirigir a l'Oficina de Promoció Econòmica i Compres mitjançant  l'adreça prom.econ.compres@uab.cat