Personal UAB Personal d'administració i serveis

Aspectes pràctics: Relacions Laborals

Relacions Laborals

Els òrgans de representació del personal funcionari i del personal laboral són escollits pels treballadors cada quatre anys mitjançant el procés electoral corresponent.
La normativa vigent i concordant regula el desenvolupament del procés electoral al qual poden concórrer els treballadors com a electors i com a elegibles.

Segons el resultat obtingut en la votació del 27 de maig de 2014, la representació de la Junta de PAS funcionari és la que es detalla tot seguit:
 

  • ADT: 2 representants
  • CAU: 6 representants
  • CCOO: 9 representants
  • UGT: 4 representants


La representació del Comitè d’Empresa del personal laboral, una vegada celebrades les eleccions el passat 18 de juny de 2015, és la següent:

  • CAU: 5 representants
  • CCOO: 13 representants
  • CGT: 2 representants
  • UGT: 3 representants


Les respectives seccions sindicals disposen d’un local ubicat a l’edifici del Rectorat on els treballadors poden ser atesos pels seus representants.
El resultat de la negociació entre la part institucional i els agents socials es tradueix en la signatura d’un acord que compromet ambdues parts.
Els acords es publiquen a la intranet.