SERVEI D'INFORMÀTICA


Objectiu del servei

El registre de servidors manté una llista activa dels serveis a servidors de la xarxa de la Universitat que han de tenir visibilitat des d’Internet.

 Característiques 
Formularis
Informació addicional
Tarifes

Si gestioneu serveis que han de ser accessibles des de fora de la Universitat, heu de registrar-los al formulari del servei. Us demanem que limiteu al màxim aquestes peticions. Obrir serveis a Internet suposa un risc de seguretat per a les vostres màquines i per a les de la resta d'usuaris de la xarxa.

Us informem que els serveis  que no tenen activitat durant 3 mesos consecutius, s’esborraren del registre. Si després d’aquest període d’inactivitat els torneu a necessitar, heu de tornar a declarar-los.