Recerca i assessorament

Turisme de salut, sociologia i educació

El turisme mèdic i de wellness vinculat als tractaments especialitzats i d’alt nivell de determinats serveis mèdics està generant l’arribada de nous turistes en un sector amb un clar potencial de futur. En aquest terreny es fa l’anàlisi d’aquest perfil de turista, de l’oferta disponible i de l’evolució d’aquests nous mercats.

Un altre àmbit de recerca és l’anàlisi sociològica del turisme. L’estudi del comportament del consumidor respecte als hàbits i tendències actuals esdevé important. Els canvis en les decisions dels consumidors no només estan relacionats amb variables econòmiques i de caire comercial, sinó que influeixen de ben segur en els factors sociològics.

L’Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera també vol impulsar la vinculació entre el sector turístic i l’àmbit educatiu. Estudiar-ne el grau de professionalització, la inserció laboral, el perfil dels estudiants universitaris vinculats al turisme i l’anàlisi comparativa entre la formació rebuda i les exigències del mercat laboral serien alguns dels temes que es pretenen cobrir en aquesta línia.

Investigadors: Eva Canaleta-Safont.